• En Yakın Acente

  Yakınımdaki Acenteler

  YAKINDAKİ SERVİSLERİ ARAYIN
 • Online İşlemler

  Kullanıcı İşlemleri

  Poliçe Sorgulama

  Hasar Hizmet Merkezi

  0850 222 555 7
 • Birleşme İşlemi
  Duyurusu 
  Ticaret Unvanı :
  Liberty Sigorta Anonim Şirketi (“Şirket”)
  Ticari Adresi :
  Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No: 13/3, Ümraniye, İstanbul


  Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunca birleşme işlemine ilişkin alınan 06/06/2018 tarihli ve 969/12 numaralı kararı doğrultusunda hazırlanan birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporlarının ve ara bilançonun Genel Kurulun onayına sunulmasından önce otuz gün süresince 23/07/2018 tarihinden itibaren Şirket merkezimizde ve Şirketin internet sitesinde ilgililerin incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 149 uncu maddesi gereğince ilan olunur.

  Yüklenme Tarihi :17.07.2018

HASAR İŞLEMLERİ

Trafik Sigortası Prim İadeleri Hakkında

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Prim İadesi 

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Esaslarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik’in (“Yönetmelik”)  11. Maddesi çerçevesinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca Zorunlu Trafik Sigortası yaptırmış olan sigortalılarımıza, Hazine Müsteşarlığı’nın 2016/2 sayılı genelgesine uygun olarak aşağıda belirtilen belgeler ile başvurmaları halinde prim iadeleri Şirketimizce gerçekleştirilecektir. Prim iadesine konu olan poliçeler 18.06.2014 tarihinden sonra düzenlenmiş, daha önce hasarsızlık indirimine hak kazanmış, hasar talebinde bulunulmamış SBM tarafından sigorta şirketlerine bildirilen poliçelerdir. Bunların dışındaki poliçeler için prim iadesi söz konusu olmayacaktır. 

Başvurular Yönetmeliğin 4. Maddesi çerçevesinde değerlendirilecek  ve bir üst basamakta değerlendirilmesi gereken sigortalılarımıza yapılacak prim iade miktarları belirlenecektir. Yönetmeliğin 6. maddesi uyarınca prim iadesi talebiyle başvuru yapmak isteyen sigortalılarımızın sağlaması gerekenler bilgi ve belgeler şunlardır: 

 1. 18.06.2014 tarihinden sonra düzenlenmiş, hasarsızlık indirimine hak kazanmış, hasar talebinde bulunulmamış poliçe örneği veya numarası Poliçe sigortalısına ait T.C. Kimlik belgesi fotokopisi
 2. Kimlik sahibine ait IBAN numarası
 3. Kimlik sahibine ait telefon numarası

 

Şirketimiz tarafından yapılacak inceleme ile bildirilen Zorunlu Trafik Sigortası poliçesi ve TRAMER kayıtları karşılaştırılacak, uygun poliçeler için Yönetmeliğin 4. maddesi çerçevesinde prim iade tutarı belirlenecektir. Yapılacak değerlendirmeler aynı türden araçlar için söz konusu olup,  işletenin farklı araç türünde bir araç edinmesi halinde yeni bir sigorta sözleşmesi akdedilmiş olacağından prim iadesi söz konusu olmayacaktır. 

Birden çok araca sahip olan sigortalılarımız için hasarsızlık sebebiyle prim indirimi ve hasar sebebiyle prim artırımı, 2013/19 sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçeleri Düzenlenirken İndirim ve Artırım Uygulanmasında Referans Alınacak Poliçelere İlişkin Genelge’nin 6. Maddesi uyarınca motorlu araç temelinde değerlendirilecek ve araç başına hesap edilecektir. 

Başvurularınız için acentenizi arayabilirsiniz.