HASAR İŞLEMLERİ

Lisans Kullanım Hakkı

“Liberty Sigorta" ticari markası Türkiye'de Liberty Sigorta Anonim Şirketi ("Liberty Sigorta") tarafından Liberty Mutual Insurance Company'nin ("Liberty Mutual") izni ile geçici bir süre için kullanılmaktadır. Bu markanın kullanımı, Liberty Mutual ya da onun iştirakleri ile bir sigorta sözleşmesi kurulduğu ya da Liberty Mutual ve iştiraklerinin bu sözleşme altında herhangi bir sorumluluk üstlendiği anlamına gelmemektedir. Liberty Sigorta Anonim Şirketi, global sigorta şirketler grubu Talanx International AG iştirakidir.