• En Yakın Acente

  Yakınımdaki Acenteler

  YAKINDAKİ SERVİSLERİ ARAYIN
 • Online İşlemler

  Kullanıcı İşlemleri

  Poliçe Sorgulama

  Hasar Hizmet Merkezi

  0850 222 555 7
 • Birleşme İşlemi
  Duyurusu 
  Ticaret Unvanı :
  Liberty Sigorta Anonim Şirketi (“Şirket”)
  Ticari Adresi :
  Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No: 13/3, Ümraniye, İstanbul


  Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunca birleşme işlemine ilişkin alınan 06/06/2018 tarihli ve 969/12 numaralı kararı doğrultusunda hazırlanan birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporlarının ve ara bilançonun Genel Kurulun onayına sunulmasından önce otuz gün süresince 23/07/2018 tarihinden itibaren Şirket merkezimizde ve Şirketin internet sitesinde ilgililerin incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 149 uncu maddesi gereğince ilan olunur.

  Yüklenme Tarihi :17.07.2018

HASAR İŞLEMLERİ

Güçlü, Büyük ve Girişimci...

Sıkça Sorulan Sorular

Kasko Sigortası
Kasko poliçesinde araç bedeli enflasyona karşı nasıl korunmaktadır?

Poliçede belirtilmiş olması şartıyla poliçe süresi içerisinde belirlenen enflasyon oranında sigorta bedelinin artışını teminat altına almak mümkündür. Ancak her halükarda tazmin edilecek tutar, aracın piyasa rayici ile sınırlı kalacaktır.

Hasarı önlemeye, azaltmaya ya da hafifletmeye yarayacak önlemler için harcadığım masrafları sigorta şirketinden talep edebilir miyim?

Sigortalı, poliçede teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi durumunda zararı önlemeye, azaltmaya ve hafifletmeye yarayacak önlemleri almakla yükümlüdür. Alınan bu önlemlerden doğan masraflar, bu önlemler faydasız kalmış olsa bile, sigortacı tarafından ödenir.

Hasarsızlık indirimine hak kazanmış bir araç satıldığında, yeni alınan araçta da bu hak devam eder mi?

Kasko Sigortası bakımından hasarsızlık indiriminden yararlanabilmek için poliçenin kesintisiz devam etmesi esastır. Yeni araç satın alındığında, bir zeyilname düzenlenerek yeni aracın mevcut poliçeye dahil edilmesi mümkündür. Bu şekilde mevcut poliçede bulunan hasarsızlık indiriminden yeni araç için faydalanılmış olacaktır.

Aracın aksesuarları kasko sigortalarına dahil midir?

Standart lastik ve jantlar otomatik teminat kapsamındadır. Araca sonradan ilave edilen özel lastik, çelik jantlar, değer olarak standartlarından farklı olduğu için, değerleri sigortalı ile sigortacı tarafından mutabık kalınarak tespit edilmeli, poliçede ayrıca belirtilmelidir. Orijinal olmayan radyo, teyp, kolonlar, equalizer, klima, alarm, telsiz, telefon, faks, otomatik anten, takometre gibi cihazlar, ancak ek prim alınarak kasko poliçesi kapsamına dahil edilebilirler. Bu tür cihazların marka ve bedellerinin kasko poliçesinde mutlaka gösterilmesi gerekmektedir. Bu cihazlar aracın orijinalinde var ise orijinal olduğu da belirtilmelidir.

Bir aracın tek başına karıştığı maddi hasarla sonuçlanan kazalarda (örneğin duvara çarpma), kaza tespit tutanağının doldurulması gerekir mi?

01.04.2008 tarihinde yürürlüğe giren maddi hasarlı kaza tespit tutanağına ilişkin genelgede, iki esas kural aranmaktadır;
1. Yalnızca maddi hasar olması şartı (Bedeni hasar olmayacak).
2. Kazaya iki veya daha fazla aracın karışmış olması şartı (Tek taraflı kaza olmayacak).
Dolayısıyla, tek başınıza yaptığınız bir kaza durumunda trafik polisine haber vermeniz gerekmektedir.

Trafik Sigortası
Kendi aracımın Trafik Sigortası arabamın hasarını karşılar mı?

Trafik Sigortası, sadece üçüncü şahıslara verilen zararları karşılamakta olup kendi aracınızın hasarını ödemez, bunun için kasko sigortası yaptırmanız gerekir.

Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan teşebbüslere, gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile bırakılan aracın sebep olacağı zararlar trafik sigortası teminatı kapsamında mıdır?

Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan teşebbüslere, gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile bırakılan aracın sebep olacağı zararlar teminat kapsamı dışında olup, motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunanların sorumluluklarını sigorta ettirmeleri zorunludur.

Hasarsızlık indirimine hak kazanmış bir araç satıldığında, yeni alınan araçta da bu hak devam eder mi?

Sigortalı aracın satılması durumunda aracın Trafik Sigortası, satış tarihi itibariyle iptal edilmektedir. Sigortalı belirli bir süre içerisinde aynı kullanım tarzında (otomobil, kamyonet vb.) yeni bir araç satın aldığında, önceki poliçe bilgisi olarak satılan aracın poliçe bilgileri belirtildiğinde, bu poliçede bulunan hasarsızlık indiriminden faydalanılabilecektir.

Bedeni Tazminat Talepleri ile ilgili sorularımızda nereye başvuru yapabiliriz?

Hasarınızla ilgili tüm sorularınızda 0850 222 555 7 numaralı Hasar Hizmet Merkezi'mizden yardım alabilirsiniz.

Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağı doldurulması sırasında, tarafların anlaşamaması durumunda izlenmesi gereken yol nedir?

01.04.2008 tarihinde yürürlüğe giren Kaza Tespit Tutanağı'nın doldurulması için herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Dolayısıyla taraflar anlaşamazlarsa eskiden olduğu gibi trafik polisi çağırılmalıdır.

Kazaya karışan tüm sürücüler tutanağı imzalamalı mı?

Kazaya karışan tüm araçların sürücülerinin tutanağı imzalamaları gerekmektedir. Tutanakta eksik imza bulunması halinde, tutanak işleme alınmayıp geçersiz sayılır.