• En Yakın Acente

  Yakınımdaki Acenteler

  YAKINDAKİ SERVİSLERİ ARAYIN
 • Online İşlemler

  Kullanıcı İşlemleri

  Poliçe Sorgulama

  Hasar Hizmet Merkezi

  0850 222 555 7
 • Birleşme İşlemi
  Duyurusu 
  Ticaret Unvanı :
  Liberty Sigorta Anonim Şirketi (“Şirket”)
  Ticari Adresi :
  Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No: 13/3, Ümraniye, İstanbul


  Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunca birleşme işlemine ilişkin alınan 06/06/2018 tarihli ve 969/12 numaralı kararı doğrultusunda hazırlanan birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporlarının ve ara bilançonun Genel Kurulun onayına sunulmasından önce otuz gün süresince 23/07/2018 tarihinden itibaren Şirket merkezimizde ve Şirketin internet sitesinde ilgililerin incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 149 uncu maddesi gereğince ilan olunur.

  Yüklenme Tarihi :17.07.2018

HASAR İŞLEMLERİ

Geniş teminat seçenekleri ile işyerinize özel çözümler...

Makine Kırılması Sigortası

Makine Kırılması Sigortası

Makine Kırılması Sigortası, (poliçede kayıtlı; sayıları, imalat yılları, nitelikleri ve değerleri yazılı) üretim yapan veya üretime yardımcı olan, işletmede kullanılan sabit veya hareketli makinelerin deneme devresinden sonra normal çalışır haldeyken veya aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten meydana gelecek hasarları teminat altına alır.

Bu poliçe kapsamında, poliçe üzerinde marka, model ve seri numarası yazılı makinelerin karşılaşabileceği aşağıda yazılı hasarlara ek olarak, istisna edilmeyen diğer hallerden meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını teminat altına alır.

 • İşletme kazaları,
 • Modelin, imalatın, montajın, malzemenin, kalıbın, dökümün ve işçiliğin kusurlu olması
 • Yağlama kusurları,
 • Elektrikle enerjisinin doğrudan doğruya tesiri neticesi kısa devre, şerare, voltaj yükselmesi ile yalıtım hatası ve atmosferik elektrikiyetin dolaylı etkileri (alevsiz yanma)
 • Tıkanma, yabancı madde girmesi,
 • Santrifüj kuvvetinin neden olduğu parçalanmalar,
 • Buhar kazanları ve buhar kaplarındaki su noksanlığı
 • Su çekiçlemesi, ani olarak aşırı ısınma veya soğuma,
 • Kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısıyla ortaya çıkan ezilme, yırtılma, buruşma vs. deformasyonlar
 • Fırtına ve kasırgadan, dondan veya çözülen buz parçalarının yürümesi
 • İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajı

Not:

1. Makine Kırılması Teminatında; deprem, sel, seylap, alevli yangın, hırsızlık teminatı bulunmamaktadır. Makine Kırılması teminatı alan sigortalının ayrıca yangın işyeri poliçesi teminatı alması gerekmektedir.

2. Bu sigorta ile teminat altına alınan cihaz veya makinelerin sigorta bedeli, yeni model değeri (yeni değer + nakliye + montaj + gümrük + vergi + resim + harç ve masrafları dahil) olmalıdır. Yeni cihazın veya makinenin değeri; bir cihazın veya makinenin yaptığı işi aynı verimlilikte yapabilecek yeni model cihazın veya makinenin bedelidir.

Şirketimiz tarafından değerlendirilmesi kaydıyla, bu poliçe kapsamında aşağıda yazılı riskler sonucu oluşabilecek zararlar ek prim karşılığı dahil edilebilir:

 • Deprem
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketleri
 • Terörizm

Sıkça Sorulan Sorular için tıklayınız

Dosyalar