• En Yakın Acente

  Yakınımdaki Acenteler

  YAKINDAKİ SERVİSLERİ ARAYIN
 • Online İşlemler

  Kullanıcı İşlemleri

  Poliçe Sorgulama

  Hasar Hizmet Merkezi

  0850 222 555 7
 • Birleşme İşlemi
  Duyurusu 
  Ticaret Unvanı :
  Liberty Sigorta Anonim Şirketi (“Şirket”)
  Ticari Adresi :
  Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No: 13/3, Ümraniye, İstanbul


  Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunca birleşme işlemine ilişkin alınan 06/06/2018 tarihli ve 969/12 numaralı kararı doğrultusunda hazırlanan birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporlarının ve ara bilançonun Genel Kurulun onayına sunulmasından önce otuz gün süresince 23/07/2018 tarihinden itibaren Şirket merkezimizde ve Şirketin internet sitesinde ilgililerin incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 149 uncu maddesi gereğince ilan olunur.

  Yüklenme Tarihi :17.07.2018

HASAR İŞLEMLERİ

Geniş teminat seçenekleri ile işyerinize özel çözümler...

Elektronik Cihaz Sigortası

Elektronik Cihaz Sigortası

Elektronik cihazlarınız, Liberty Sigorta ürünleri ile güvence altında!

Sayıları, imalat yılları, nitelikleri ve değerleri yazılı üretim yapan veya üretime yardımcı olan, işletmede kullanılan tamamı veya bir bölümü elektronik makine, teçhizat veya bilgi işlem sistemlerinin deneme devresinden sonra normal çalışır haldeyken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, yenilenme ve yer değiştirme esnasında veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik sebepten ve özetle;

 • İşletme personelinin veya üçüncü kişilerin ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği ve sabotajından,
 • Sigortalı kıymetlerin bulunduğu mahallerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsten,
 • Hatalı tasarım ve malzemeden,
 • Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkilerinden,
 • Yangın, yıldırım, her türlü infilak ve bunlar sebebiyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma çalışmalarından,
 • Kavrulma, kararma, duman ve isden,
 • Fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii afetler (Deprem hariç),
 • Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarlarıve istisna edilmeyen diğer hallerden meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat masrafları ve ikame bedellerini teminat altına alır.

Önemli Uyarı

Bu sigorta ile teminat altına alınan cihaz veya makinelerin sigorta bedeli, yeni model değeri (yeni değer + nakliye + montaj + gümrük + vergi + resim + harç ve masrafları dahil) olmalıdır. Yeni cihazın veya makinenin değeri, bir cihazın veya makinenin yaptığı işi aynı verimlilikte yapabilecek yeni model cihazın veya makinenin bedelidir.

Bu ürünümüzde bulunan teminatlar:

EK TEMİNATLAR
Seyyar ve Taşınabilir Cihazlar

Poliçede marka, model ve seri numarası yazılı taşınabilir elektronik cihazın riziko mahalli dışında uğrayacağı ziya ve hasarlar aşağıda yazılı şartlar çerçevesinde teminata dahil edilebilir.

a) Açıkta(kapalı olmayan mahallerde) ve halka açık kapalı mekanlarda vuku bulacak gasp dışında kalan hırsızlık olayları ve kaybolma

b) Sigortalı cihaz veya cihazların motorlu kara taşıt araçlarında bulundukları sırada çalınması durumunda teminat; ( 1) Aracın üst kısmının sac ve benzeri sert malzemeden yapılmış olması, (2) Aracın park edildikten sonra kilitlenmiş olması, (3) Hırsızlığın 06.00 ve 22.00 saatleri arasında yapılmış olduğunun kanıtlanması, (4) Cihazın dışarıdan görünmeyecek şekilde aracın bagajına konmuş olması koşullarıyla geçerlidir.(Aracın kapalı bir garajda veya bekçisi bulunan bir otoparkta bulunması halinde zaman kısıtlaması geçerli olmayacaktır.)

Yukarıda yazılı teminata ilave olarak, şirketimiz tarafından değerlendirilmesi kaydıyla, poliçe kapsamında aşağıda yazılı riskler sonucu oluşabilecek zararlar ek prim karşılığı dahil edilebilir:

 • Deprem
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketleri
 • Terörizm

Sıkça Sorulan Sorular için tıklayınız

Dosyalar