HASAR İŞLEMLERİ

Geniş teminat seçenekleri ile işyerinize özel çözümler...

Doğalgaz Paket Sigortası

Doğalgaz Paket Sigortası

Bu sigorta ile doğalgaz bina iç tesisatı proje / yapım / dönüşüm montajı hizmetleri sırasında ve bir yıllık kullanım süresinde sigorta ettirenin (sertifikalı firmanın) ihmal, kusur, hata ve dikkatsizliğinden, tesisatta meydana gelebilecek hasarları, teminat altına alınmaktadır.

Poliçe kapsamında aşağıda yazılı risklerin gerçekleşmesi durumunda ilgili sigorta genel şartları çerçevesinde Sigortacı, sözleşme bedeli ve her halükarda poliçede yazılı limite kadar temin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Bu ürünümüzde bulunan teminatlar:

Montaj Tüm Riskler Teminatı

Sigorta konusu iç tesisatın yapımı/dönüşümü işinin Sözleşme süresi içinde yürütülmesi sırasında Sigorta Ettirenin (Sertifikalı Firmanın) ihmal, kusur, hata ve dikkatsizliğinden dolayı sigortaya konu tesisatta meydana gelebilecek hasarları,

Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Teminatı

Sigorta Ettirenin sigorta konusu tesisat ile ilgili taahhütlerini sözleşme süresi içinde yerine getirmemesi veya herhangi bir nedenle (mücbir sebepler hariç) sözleşme süresi içinde tamamlayamamış olmasından kaynaklanan zararları,

Makine Kırılması Teminatı

Sigortaya konu iç tesisatın devreye alınması işleminden başlamak üzere 12 aylık süre boyunca sigortaya konu tesisatta meydana gelebilecek hasarları Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları çerçevesinde,

Sıkça Sorulan Sorular için tıklayınız