• En Yakın Acente

  Yakınımdaki Acenteler

  YAKINDAKİ SERVİSLERİ ARAYIN
 • Online İşlemler

  Kullanıcı İşlemleri

  Poliçe Sorgulama

  Hasar Hizmet Merkezi

  0850 222 555 7
 • Birleşme İşlemi
  Duyurusu 
  Ticaret Unvanı :
  Liberty Sigorta Anonim Şirketi (“Şirket”)
  Ticari Adresi :
  Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No: 13/3, Ümraniye, İstanbul


  Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunca birleşme işlemine ilişkin alınan 06/06/2018 tarihli ve 969/12 numaralı kararı doğrultusunda hazırlanan birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporlarının ve ara bilançonun Genel Kurulun onayına sunulmasından önce otuz gün süresince 23/07/2018 tarihinden itibaren Şirket merkezimizde ve Şirketin internet sitesinde ilgililerin incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 149 uncu maddesi gereğince ilan olunur.

  Yüklenme Tarihi :17.07.2018

HASAR İŞLEMLERİ

Geniş teminat seçenekleri ile işyerinize özel çözümler...

Liberty Sigorta Otel Sigorta Paketi

Liberty Sigorta Otel Sigorta Paketi

Ya otelinizde bir kaza olursa, renovasyon gerekirse, müşteri kasaları soyulursa, sprinklerden sızma olursa, kilitler bozulursa ya da gıda zehirlenmesi yaşanırsa?

"Liberty Sigorta Otel Sigorta Paketi" otel, motel ve pansiyonlarda meydana gelebilecek riskler dikkate alınarak oluşturulan Otel İş Koluna Bağlı Teminatlar'ın yanı sıra; Standart, İsteğe Bağlı ve Liberty Sigorta'nın sunduğu Özel Teminatları içermektedir.

Bu ürünümüzde bulunan işkoluna bağlı teminatlar:

Sprinkler Sızması

Poliçede belirtilen Yangın ve Yangın Ek Teminatlar kapsamında bir riskin gerçekleşmesi sonucu ya da sprinkler tesisatından kazaen sızan, akan suların sigortalı kıymetlerde doğrudan doğruya neden olacağı zararlar poliçede yazılı bedel ile sınırlı olmak üzere teminat dahildir.

Aksine hüküm yoksa aşağıda yazılı hallerden kaynaklanan her türlü zayi ve hasarlar teminat kapsamı dışındadır : (a) Yangın sebebi ile hararetin artması, (b) Bina ve Tesisatın tamiri sırasında meydana gelen zararlar, (c) Sprinkler tesisatının tamiri, tadili veya tevsili sırasında meydana gelen zararlar, (d) İşyerinin boş olması sebebi ile donma veya sigortalının ihmali sebebi ile husule gelen donma neticesinde oluşabilecek zararlar, (e) Hükümet veya mahalli veya sair idarelerin emri neticesinde oluşabilecek zararlar, (f) İnfilak, binaların havaya uçması, patlaması neticesinde oluşabilecek zararlar, (g) Sigortalının bilgisi dahilinde var olan inşaat hataları sebebi ile meydana gelen su akmalarının neticesi oluşan zararlar.

Kilit Değiştirme Masrafları

Otel odalarında meydana gelebilecek hırsızlık hasarları neticesinde olası güvenlik eksikliğinin giderilmesi amacı ile oda kilitlerinin değişimi masrafları poliçede yazılı bedel ile sınırlı olmak kaydıyla temin edilmektedir.

Catering Hizmetleri

İşbu sigorta ile Sigortalının otel dışındaki mahallerde verdiği catering hizmetleri nedeniyle oluşacak gıda zehirlenmeleri sonucu sigorta ettirene yöneltilecek tazminat talepleri poliçede yazılı bedel ile sınırlı olmak üzere teminata dahildir.

Çevre Kirliliği Sorumluluk

İşbu sigorta ile, riziko adresinde poliçe kapsamında gerçekleşen bir hasar neticesinde ani ve kazaen kirlenme hasarları poliçede belirtilen bedel ile sınırlı olmak üzere temin edilmektedir. ( Tedrici kirlenme hasarları teminat kapsamı dışındadır.)

Çocuk Bakımı

İşbu sigorta ile, Sigortalının sorumluluğuna bırakılan otelde konaklayan müşterilerin velayetindeki 15 yaş ve altı çocukların, bu hizmet esnasında görecekleri zararlar sonucu sigortalının sorumluluğuna yüklenilecek tazminat talepleri poliçede belirtilen bedel ile sınırlı olmak üzere temin edilmektedir.

Diğer İşletmeler Sorumluluk

İşbu sigorta ile, riziko adresinde faaliyet gösteren Otelden bağımsız tüzel ve/veya gerçek kişilerin otel içerisinde yürüttükleri faaliyetler nedeniyle otel müşterilerinin görecekleri maddi ve bedeni zararlar sonucu sigorta ettirene yöneltilecek tazminat talepleri, poliçede belirtilen bedel ile sınırlı olmak üzere temin edilmektedir. ( Sigortacının sorumlu işletmeye rücu hakkı saklıdır.)

Kara ve Deniz Araçları Sorumluluk

İşbu sigorta ile, Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Madde 3.A/4 kısmen hilafına sigortalının mülkiyetinde ve/veya kiralık olarak işlettiği kara ve deniz araçlarının kullanımı esnasında otel müşterilerinin maruz kalabilecekleri zararlar sonucu sigorta ettirene yüklenebilecek tazminat talepleri poliçede belirtilen bedel ile sınırlı olmak üzere temin edilmektedir.

Otel Bagaj Odaları

İşbu sigorta ile, otel odalarında bulunan müşteri eşyalarının zarar görmesi sonucu Borçlar Kanunun 477, 478, 479 maddelerinde bahsi geçen hukuki sorumlulukları nedeniyle sigorta ettirene yöneltilecek tazminat talepleri poliçede belirtilen bedel ile sınırlı, teminata dahildir. ( Kaybolmalar , Cep Telefonu, Kamera ve Fotoğraf Makineleri teminat kapsamı dışındadır.)

Otel Çamaşırhane

İşbu sigorta ile, otelde konaklayan müşteriler tarafından yıkama ve kuru temizleme için Çamaşırhaneye bırakılan kıyafetlerin bu çalışmalar sırasında görecekleri zararlar poliçede belirtilen bedel ile sınırlı, teminata dahildir. (Kaybolmalar teminat kapsamı dışındadır.)

Spor Etkinlikleri

İşbu sigorta ile, Otelde ve sigortalının sorumluluğunda bulunan havuz, sauna, açık yüzme havuzu, kapalı yüzme havuzu, termal havuz, Türk hamamı, sauna, masaj, jakuzi, fitnes merkezi, sağlık merkezi, jimnastik salonu, oyun alanı, disko, sinema, Spa ve thalassoterapi merkezi, terapi, buhar banyosu, step ve aerobik salonları, otelde konaklayan veya bu hizmetten yararlanan hukuki tarifine uygun üçüncü şahısların görecekleri maddi ve bedeni zararlar sonucu sigorta ettirene yüklenebilecek tazminat talepleri poliçede belirtilen bedel ile sınırlı olmak üzere teminata dahildir.

Su Arıtma Sorumluluk

İşbu sigorta ile, riziko adresinde sigortalı tarafından yürütülen su arıtma işlemleri sırasında otelde konaklayan üçüncü şahısların görecekleri zararlar ( ürün mali sorumluluk hasarları hariç tutulmak üzere ) poliçe üzerinde belirtilen bedel ile sınırlı olmak üzere temin edilmektedir.

Taşeron Teminatı

İşyerlerinde çalışan müteahhitler ve/veya tali müteahhitler ve/veya tedarikçiler ve/veya ilgileri ölçüsünde sözleşmede yer alan diğer menfaattarların sigortalı adına yaptıkları faaliyetler esnasında (isimleri teklifte/poliçede özel olarak belirtilmiş olmasa bile) üçüncü şahıslara verecekleri zararlar sonucu sigorta ettirenin sorumluluğuna yüklenebilecek tazminat talepleri poliçede belirtilen limit ile teminat kapsamına alınmıştır.

Yenileme ( Rönevasyon ) ve Geçici İnşaat İşleri Teminatı

İşbu sigorta ile, riziko adresinde yürütülecek tamirat, tadilat ve yenileme çalışmaları nedeniyle otel müşterilerinin görecekleri zararlar sonucu sigorta ettirene yöneltilecek tazminat talepleri poliçede belirtilen limit ile temin edilmektedir.

Garaj Mali Sorumluluk

İşbu sigorta ile, tesis tarafından ve riziko adresinde işletilen garajın faaliyetlerinden ötürü tesis müşterilerine ait araçların çarpma, çarpışma ve devrilme neticesinde göreceği maddi zararlar sonucu sigortalının hukuki sorumluluğuna yüklenebilecek tazminat talepleri poliçede yazılı bedel ile sınırlı olmak üzere temin edilmektedir. ( Tamamen / Kısmen çalınma hasarları ve vale parking hizmetleri esnasında oluşacak zararlar teminat kapsamı dışındadır.)

Gıda Zehirlenmesi

İşbu sigorta ile, riziko adresinde, Sigortalı tarafından verilen yemekler nedeniyle sigortalının sorumluluğuna yüklenebilecek gıda zehirlenmeleri tazminat talepleri, Sigortalının yürürlükte bulunan tüm kanun ve gıda yönetmeliğine uymaları şartıyla poliçede belirtilen limit ile temin edilmektedir. Yemeğin catering firması tarafından temin edilmesi halinde, sigortacının firmaya rücu hakkı saklıdır.

Aşağıda yazılı hallerden kaynaklanan tazminat talepleri teminat kapsamı dışındadır;

Salmonella (zehirlenmeye yol açan bir bakteri adı) ile ilgili hastalıklar, tifo ve benzeri hastalıklar, Epızotıc BSE, TSE, Genetik Muhendislik, NVCJD (New Variants Of Creutzfeld Jacobs Dısease), HIV, Hepatıtıs,BSE/CJD/VCJD/H5N1/ POP (Persıstant Organıc Pollutants), Aldrın, Chlordane,DDT, Dıeldrin, Dıoxın, Endrın, Furans, Heptachlor, exachlorobenzene, Mırex, PCB ve/veya Toxaphen veya buna benzer hastalıklardan kaynaklanacak tazmınat talepleri,

Sıkça Sorulan Sorular için tıklayınız