HASAR İŞLEMLERİ

Geniş teminat seçenekleri ile işyerinize özel çözümler...

Liberty Sigorta Gıda Sigorta Paketi

Liberty Sigorta Gıda Sigorta Paketi

Restoran, pastane, market ya da bakkal sahibi olanlar gıda bozulmasının başa ne büyük dertler açabileceğini bilirler.

"Liberty Sigorta Gıda Sigorta Paketi" gıda bozulması riski dikkate alınarak oluşturulan Gıda İş Koluna Bağlı Teminatlar'ın yanı sıra; Standart, İsteğe Bağlı ve Liberty Sigorta'nın sunduğu Özel Teminatları içermektedir.

Bu ürünümüzde bulunan işkoluna bağlı teminatlar:

Gıda Bozulması

Poliçede belirtilen Yangın ve Yangın Ek Teminatları ile teminat altına alınan rizikolardan herhangi birinin gerçekleşmesi sonucu, riziko adresinde kurulu düzenli bakımı yapılan ve çalışır vaziyette buzdolabı veya soğuk hava depolarının düzgün ya da hiç çalışmamasından ötürü ortaya çıkacak ısı değişikliklerine bağlı nakliye edilmek, ara mamul olarak kullanmak ya da satış amacıyla bulunan gıda maddelerinin bozulması poliçede belirtilen limit ile sınırlı olmak kaydıyla teminata dahil edilmiştir.

Ambalajlama sırasında oluşan hata, ihmal ya da kusur neticesinde depolanan emtiada meydana gelecek bozulmalar teminata dahildir.

Cam Kırılmasına Bağlı Gıda Bozulması

Poliçe ile teminat altına alınan sına® tipi soğutucu veya buzdolabı gibi makinelerin koruyucu veya vitrin camlarının cam kırılması teminatı kapsamında teminat altına alınan risklerden herhangi birinin gerçekleşmesi sonucu bu soğutucular içerisindeki emtiada kırılan cam parçacıklarından veya ısı kaybından dolayı meydana gelen bozulmalar poliçede belirtilen limit ile sınırlı olmak üzere teminata dahildir.

Makine Kırılması Hasarlarına Bağlı Gıda Bozulması

Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları ve işbu sigorta ve varsa zeyilnamelerinde yazılı hüküm ve özel şartlara tabi olmak kaydıyla, riziko adresinde kullanılmakta olan soğutucu cihazlarında aralıksız ve en az 24 saat veya daha fazla süren bir arıza nedeniyle oluşan ısı farkına bağlı olarak soğuk hava ile korunmakta olan gıdaların bozulması durumunda poliçede yazılı limitler ile sınırlı olmak üzere teminat sağlanmıştır.

(1)Sigortalı mallara uygun gelmeyen hava rutubet veya ısı derecesinin tatbiki neticesinde zarar ve ziyanlar,(2)Umumi şebekede veya elektrik santralinde vukua gelecek herhangi bir arıza ya da kesinti nedeniyle oluşabilecek zararlar ile(3)Malların kendi ayıbına izafe olunabilecek her türlü koruma ve bozulma neticesinde oluşabilecek zararlar teminat kapsamı dışındadır.

Sıkça Sorulan Sorular için tıklayınız