• En Yakın Acente

  Yakınımdaki Acenteler

  YAKINDAKİ SERVİSLERİ ARAYIN
 • Online İşlemler

  Kullanıcı İşlemleri

  Poliçe Sorgulama

  Hasar Hizmet Merkezi

  0850 222 555 7
 • Birleşme İşlemi
  Duyurusu 
  Ticaret Unvanı :
  Liberty Sigorta Anonim Şirketi (“Şirket”)
  Ticari Adresi :
  Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No: 13/3, Ümraniye, İstanbul


  Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunca birleşme işlemine ilişkin alınan 06/06/2018 tarihli ve 969/12 numaralı kararı doğrultusunda hazırlanan birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporlarının ve ara bilançonun Genel Kurulun onayına sunulmasından önce otuz gün süresince 23/07/2018 tarihinden itibaren Şirket merkezimizde ve Şirketin internet sitesinde ilgililerin incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 149 uncu maddesi gereğince ilan olunur.

  Yüklenme Tarihi :17.07.2018

HASAR İŞLEMLERİ

Geniş teminat seçenekleri ile işyerinize özel çözümler...

Liberty Sigorta Eczane Sigorta Paketi

Liberty Sigorta Eczane Sigorta Paketi

Eczanenizde vitrin ve raflar devrilebilir, ilaçlar bozulabilir, reçete ya da kupürler çalınabilir.

"Liberty Sigorta Eczane Sigorta Paketi" eczanelerde meydana gelebilecek riskler dikkate alınarak oluşturulan Eczane İş Koluna Bağlı Teminatlar'ın yanı sıra; Standart, İsteğe Bağlı ve Liberty Sigorta'nın sunduğu Özel Teminatları içermektedir.

Bu ürünümüzde bulunan işkoluna bağlı teminatlar:

Raf ve Vitrin Devrilmesi

İşbu sigortada belirtilen riziko adresinde bulunan raf ve vitrinlerin devrilmesi sonucu devrilen rafta ya da vitrinde bulunan ilaçların göreceği zararlar poliçede belirtilen limit ile sınırlı olmak üzere teminat kapsamına dahildir.

Raf ve vitrinlerin sabit ve duvara monte edilmiş olması, teminatın geçerliliği için ön şarttır.

İlaç Bozulması

Poliçede belirtilen Yangın ve Yangın Ek Teminatları teminat altına alınan rizikolardan herhangi birinin gerçekleşmesi sonucu, kendi kendine bozulabilir nitelikteki ilaç emtiasının, sigortalı tarafından alınabilecek tüm önlemlerin yetersiz kalması ve bozulmanın engellenememesi, bu nedenle stokların bir bölümünün ya da tamamının bozulup, kullanılamayacak duruma gelmesi nedeniyle Sigortalının uğrayacağı zararlar poliçede belirtilen limit ile sınırlı olmak üzere teminata dahildir.

Reçete ve Kupür Hırsızlık

Sigorta kapsamında temin edilmiş risklerden biri ya da birkaçının gerçekleşmesi neticesinde Sosyal Güvenlik Kurumundan henüz tahsil edilmemiş reçete ve kupürlerin, kasada kilit altında tutulması şartıyla, kaybı veya maruz kalacağı tahribatlar neticesinde kullanılamaz hale gelmesi poliçede belirtilen limit ile sınırlı olmak üzere teminata dahildir.

Son Kullanma Tarihi Geçen İlaçlar

Yangın Sigortası Genel Şartları ve işbu sigorta ve zeyilnamelerinde kayıtlı hüküm ve özel şartlara tabi olmak kaydıyla, işbu sigortada belirtilen Yangın ve Yangın Ek Teminatlar (*) kapsamında temin edilen bir riskin gerçekleşmesi sonucu, poliçe başlangıç tarihinden sonra son kullanma tarihi dolan ilaçların göreceği zararlar poliçede belirtilen bedel ile sınırlı olmak üzere teminata dahil edilmiştir.

Mesleki Sorumluluk

Sigortalı yerin ruhsat sahibi eczacının kendisinin sigortalı riziko adresinde ve sigorta süresi içerisinde icra ettiği mesleki faaliyetlerindeki bir hata veya ihmal neticesinde 3. Şahısların sağlıklarının bozulması, sağlık sorunlarının seyrinin değişerek daha ağırlaşması veya ölümleri nedeniyle 3.şahıslar tarafından sigortalıya karşı ileri sürülebilecek zarar ve ziyan talepleri, T.C Hukuki sorumluluğa yönelik mevzuatı ve Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları hükümleri A.A1.b maddesi çerçevesinde poliçede belirtilen limit ile sınırlı olmak üzere temin edilmektedir.

Sigorta başlangıç tarihinden 1 yıl önceki dönem esnasında verilen hizmetler nedeniyle sigortalıya yüklenecek tazminat talepleri olay başı ve yıllık limitin % 10' u ile sınırlı olmak üzere temin edilmiştir.

Sıkça Sorulan Sorular için tıklayınız