• En Yakın Acente

  Yakınımdaki Acenteler

  YAKINDAKİ SERVİSLERİ ARAYIN
 • Online İşlemler

  Kullanıcı İşlemleri

  Poliçe Sorgulama

  Hasar Hizmet Merkezi

  0850 222 555 7
 • Birleşme İşlemi
  Duyurusu 
  Ticaret Unvanı :
  Liberty Sigorta Anonim Şirketi (“Şirket”)
  Ticari Adresi :
  Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No: 13/3, Ümraniye, İstanbul


  Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunca birleşme işlemine ilişkin alınan 06/06/2018 tarihli ve 969/12 numaralı kararı doğrultusunda hazırlanan birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporlarının ve ara bilançonun Genel Kurulun onayına sunulmasından önce otuz gün süresince 23/07/2018 tarihinden itibaren Şirket merkezimizde ve Şirketin internet sitesinde ilgililerin incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 149 uncu maddesi gereğince ilan olunur.

  Yüklenme Tarihi :17.07.2018

HASAR İŞLEMLERİ

Geniş teminat seçenekleri ile işyerinize özel çözümler...

İşyeri

İşyeri

Büyük hayaller ve emeklerle kurulan küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarına uygun tüm teminatlar tek bir sigorta paketinde, Liberty Sigorta Ticari Sigorta Paketlerinde.

İşinize uygun sigortalarımızdan biri ile, karşılaşabileceğiniz olası risklerinizi aşağıdaki paketlerimizden biri ile teminat altına alarak kaygılarınızdan kurtulabilir ve geleceğinize güvenle bakabilirsiniz.

Liberty Sigorta acentelerimizle birlikte işletmenize özel ürün paketlerinizi oluşturabilirsiniz.

Ürünlerimizde Standart ve İsteğe Bağlı Teminatlar bulunmaktadır. Bunlara ilave olarak Liberty Sigorta'nın sunduğu İsteğe Bağlı Özel Teminatlar ile İş Koluna Özel Teminat seçeneklerimiz de mevcuttur.

Bu ürünümüzde bulunan teminatlar:

STANDART TEMİNATLAR
Yangın, Yıldırım ve İnfilak

Yangın, yıldırım ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı riziko adresinde bulunan taşınır ve taşınmaz mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar temin edilmektedir.

Yangın Ek Teminatlar
 • Dahili Su
  Bu teminatla, binanın su tesisatının, boru, çatı, pencere, su oluğu vb. donanımının patlaması, taşması, sızması, donması, tıkanması ve kırılması sonucu sigortalı mallarda meydana gelebilecek maddi zararlar temin edilmiştir. Ayrıca kapatılması unutulan musluklardan akan suyun sigortalı mallarda neden olacağı maddi zararlar da teminat altına alınmaktadır.
 • Duman
  Bir boru veya menfezle bacaya bağlanmış ısıtma ve pişirme cihazlarının ani, beklenmedik ve kusurlu şekilde işlemesi nedeniyle çıkan dumanın sigortalı mallarda neden olacağı maddi zararlar temin edilmektedir.
 • Kara Taşıtları Çarpması
  Sigortalıya ait olmayan üçüncü şahıslara ait motorlu veya motorsuz araçların sigortalı mallara çarpması neticesinde oluşan maddi zarar temin edilmektedir.
 • Hava Taşıtları Çarpması
  Sigortalıya ait olmayan üçüncü şahıslara ait Uçaklar ve diğer hava taşıtlarının çarpması ya da bunlardan parça veya cisim düşmesi sonucu sigortalı mallarda meydana gelebilecek maddi zararlar temin edilmektedir.
 • Fırtına
  Şiddetli rüzgarın ya da rüzgarın sürüklediği maddelerin çarpması neticesinde sigortalı mallarda meydana gelecek zararlar temin edilmektedir
 • Yer Kayması
  Sigortalı binanın inşa edilmiş olduğu arsa veya civarında oluşan yer kayması ya da toprak çökmesi sonucu sigortalı mallarda oluşan maddi zararlar temin edilmektedir.
 • Kar Ağırlığı
  Çatıda biriken kar veya buzun kayması, düşmesi veya ağırlığı sonucu çatını çökmesi neticesinde çatıda ve sigortalı mallarda meydana gelecek maddi zararlar tazmin edilir. Çatının açılması sonucu içerideki sigortalı malların kar, dolu, yağmur vb. yağışlar sebebiyle ıslanması sonucu oluşan hasarlar da teminat kapsamındadır.
 • Enkaz Kaldırma Masrafları
  Sigorta kapsamında temin edilen bir riskin gerçekleşmesi sonucu sigortalı kıymetlerin enkazlarının bulundukları yerden kaldırılması, demontesi, sökülmesi veya yıkılması için yapılan masraflar poliçe üzerinde belirtilen limitler ile sınırlı olmak kaydıyla teminata dahil edilmiştir.
 • Yangın Sorumluluk
  Yangın, Yıldırım, İnfilak, Dahili Su, Duman, Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör sonucu Sigortalıya gelebilecek sorumluluklar poliçe üzerinde yazılı limitlerle sınırlı olmak üzere temin edilmiştir. Sigortalı malik ise kiraya verdiği bina sebebiyle kiracı veya işgal edene karşı çıkabilecek sorumluluklar ile; Malikin, komşu bina ve mallarına verilecek zarar dolayısıyla çıkabilecek komşuluk sorumluluk halleri, işbu sigorta kapsamındadır. Ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet, sorumluluğa konu olan bina ve/veya eşyanın Yangın Sigortası Genel Şartlarının B.5 maddesi hükümlerine göre bulunacak değeridir. Kira veya kullanım kaybına sebebiyet verilmesi neticesinde kiracı veya malike karşı sorumluluk sigortasında ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet ise, bir seneyi aşmamak üzere hasar tarihinde kirada veya işgal altında bulunan kısımların tamir veya yeniden inşası için tespit edilecek süreye isabet edecek olan kira bedeli tutarı kadardır.
Hırsızlık

Teminat kapsamına alınan riziko adresine (a) Kırma, delme, yıkma, devirme veya zorlamayla girilerek, (b) Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek, (c) Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açmak suretiyle girilerek,(d) Sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak, (e) Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle, yapılması halinde sigortalı kıymetlerde doğrudan meydana gelen maddi kayıp ve zararlar, temin edilmiştir.

Aşırma ve kaybolmalar teminat kapsamı dışındadır.

Hırsızlık Sigortası Genel Şartları 'A.4. Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Haller' başlığının 4.6 maddesi kapsamında 'Kıyafet değiştirerek veya salahiyetli olmaksızın sıfat takınarak yapılan hırsızlıklar' teminat kapsamına dahil edilmiştir.

Yardım Hizmetleri 444 555 7
 • Su Tesisat Hizmeti

  Müşteriye ait işyeri içindeki sıhhi tesisat direkt işyerine ait su vanasından başlayıp musluklara (musluk, pisuvar muslukları, her türlü armatür vb .tesisat kapsamı dışındadır) kadar ki kısmı kapsar.
  İşyerinin sıhhi tesisat, sabit su tesisatı, lavabo altındaki atık su borusu, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve pis su tesisatında tıkanma, sızıntı veya kırılma olması durumunda Şirket, bu tür tesisatın şartlarının böyle bir tamiratı mümkün kıldığı zaman daha ileri zarara karşı işyerini korumak için gerekli acil tamiri yerine getirecek bir tesisatçıyı gönderecektir.
  Şirket poliçenin yürürlükte olduğu bir yıl içinde azami üç olay olmak kaydıyla herbir olay için 750 TL sınırına kadar acil tamir için gerekli çağırma (işçi ulaşım masrafı), malzeme ve işçilik masraflarını karşılayacaktır.
  Masrafların azami sınırları aşması durumunda Liberty Sigorta'ya bilgi verilecek, poliçede teminat olması durumunda onay verilecek ve limiti aşan kısım için yapı onarım kapsamında işleme devam edilecektir. Poliçede teminat olmaması durumunda doğacak fark için sigortalı ile mutabık kalınarak fark ücret sigortalı tarafından karşılanacaktır.
  Sigortalı tahmini masrafı kabul eder etmez, gerekli dökümanı imzalayacak toplam masrafın, 750 TL'na kadar olan kısmını şirket karşılayacak, 750 TL'nı aşan kısmını sigortalı direk teknik servis elemanına ödeyecektir.

  Sigortalının tahmini tamir masrafını kabul etmemesi durumunda, onarım mümkün olduğu hallerde, tamirat 750 TL sınırına kadar yapılacaktır.

  İstisnalar

  A) İşyeri içinde sıhhi tesisat, sabit su tesisatı, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve pis su tesisatı dışında her türlü parçanın tamiri.
  B) İşyerinin içerisinde her türlü kaçak, sızıntı ve ıslanmadan dolayı meydana gelen hasarın tamiri, tesisat (tesisat veya diğer donanımların hasarı veya kırılmasından kaynaklanmış olsa bile).
  C) Su borularına bağlı her türlü eletrikli eşya, klima, ısıtıcılar, su ısıtıcıları, sıhhi malzemenin değişimi veya tamiri.
  D) Sigortalının veya üçüncü şahısların tarafların mülkiyetlerinde hasara neden olan, işyerine ait sabit tesisat / donanımdaki hasar. Binaya veya üçüncü taraflara ait tesisat sigortalının bölgesinde olsa bile işyerine ait olarak kabul edilmeyecektir.
  E)Kırım sonrası kapama (seramik, sıva vb) işlemleri.
  F) Her türlü su tesisat iyileştirme ve yenileştirme çalışmaları.
 • Elektrik Tesisat İşleri

  Müşteriye ait işyeri içindeki elektrik tesisat, direkt işyerine ait elektrik sigortasından başlayıp elektrik anahtarına kadar ki kısmı kapsar. İşyerinde meydana gelen kısa devre işyerinin dışındaki, işyerine ait sayaç veya kofra sigorta ve tesisatını etkilemesi durumunda teminat altına alınır.
  Müşteriye ait işyerinin içerisinde, işyerinin içinden kaynaklanan elektrik tesisatının bozulması veya hasar görüp çalışamaz duruma gelmesi halinde, firmamız tesisatı çalışır hale getirmek için gerekli acil tamir önlemini yapacak elektrikçiyi gönderecektir.
  Şirket poliçenin yürürlükte olduğu bir yıl içinde azami üç olay olmak kaydıyla herbir olay için 450 TL sınırına kadar acil tamir için gerekli çağırma (işçi ulaşım masrafı), malzeme ve işçilik masraflarını karşılayacaktır.

  İstisnalar

  A) Elektrik anahtarı, lamba, ampul, floresan, duy ve priz gibi elektrik tesisatından bağımsız tesisatlar.
  B) Elektrikle çalışan ısıtıcı, elektrikli eşyaları veya her türlü cihazdaki hasarın tamiri.
  C) İşyerinde veya binada topraklamanın olmamasından veya yetersiz olmasından kaynaklanan arıza ve hasarın tamiri.
  D)Her türlü elektrik tesisat iyileştirme ve yenileştirme çalışmaları,
  E) Ana elektrik tesisatına sonradan yapılan ek tesisat arızaları.
 • Çilingir

  Herhangi kazai bir sebep veya anahtarların çalınması, kaybedilmesi, unutulması durumunda işyerine girilebilmesi veya hırsızlık sonucu kilitlerin hasar görmesi (kepenk/parmaklık kilidi hasarları dahil) durumunda kilit değişimi için ya da herhangi bir nedenle kilitlerin arızalanması sonucu işyerine hiçbir giriş yolunun bulunmaması ve tamiratın mümkün olduğu hallerde, işyerini daha ileri hasar veya zarara karşı korumak maksadıyla Şirket gerekli acil tamir hizmetini sağlamak amacıyla anlaşmalı çilingirini gönderecektir.
  Şirket poliçenin yürürlükte olduğu bir yıl içinde azami üç olay olmak kaydıyla herbir olay için 450 TL sınırına kadar acil tamir için gerekli çağırma (işçi ulaşım masrafı) ve işçilik masraflarını karşılayacaktır.
  Eğer yukarıda (1.3.1)'de bahsedilen bazı olaylardan dolayı işyerine girmek mümkün olmazsa, Şirket içerden dışarıya çıkması mümkün olmayan şahısların kurtarılması ile ilgili 600 TL sınırına kadar olan masrafları da karşılayacaktır.
  Ek anahtar yaptırılması, hasar görmemiş kilitlerin değiştirilmesi sonucu oluşacak malzeme masrafları kapsam dışıdır.

  İstisnalar

  A) Aksesuar malzemeler asistans poliçe kapsamı dışında olup sigortalı tarafından karşılanır (güvenlik zinciri-süngüsü, kapı freni vb.).
  B) Anahtarların kopya edilmesi,
  C) İsteğe bağlı kilit veya barellerin değiştirilmesi,
  D) İsteğe bağlı kapının açılması,
 • Cam işleri

  İşyerinin dış cephesinde bulunan camların hasar görmesi (kırılma veya çatlama) durumunda, Şirket hasar gören parçayı eski haline getirerek, daha ileri hasar ve zarara karşı işyerini korumak maksadıyla gerekli acil tamir hizmetini yerine getirecek bir camcı gönderecektir.
  Şirket poliçenin yürürlükte olduğu bir yıl içinde azami üç olay olmak kaydıyla herbir olay için 750 TL sınırına kadar acil tamir için gerekli çağırma (işçi ulaşım masrafı), malzeme ve işçilik masraflarını (her türlü montaj masrafları ve vinç kullanım ücretleri dahil) karşılayacaktır.
  Poliçede "Cam Kırılması" teminatının bulunması halinde, hasarın tamamı limit gözetilmeksizin aynen ödenecektir ve yukarıdaki limiti aşan kısım Liberty Sigorta'ya fatura edilecektir.. Poliçede cam kırılması teminatının olmaması halinde, vuku bulan cam kırılmasının işçilik ve materyal masraflarının teminat limitini aşacağının saptanması ve aşan kısıma sigortalı işyeri sahibi tarafından onay verilmesi halinde camcı hizmetine devam edecek ve aşan kısım için gerekli olan bedel sigortalı tarafından ilgili iş koluna ödenecektir. Aşan kısım için onay verilmemesi halinde Şirket teminat limitine kadar olan tamiratı yapacak, aşan kısım için bir işlem yapmayacaktır.
  Liberty Sigorta'ya yaptırılmış/faturalı olarak iletilen işyeri cam hasar taleplerinde poliçedeki cam asistans teminat limitine kadar (750 TL) olan kısım Tur Assist firması tarafından, bu limitin üzerindeki tutar Liberty Sigorta tarafından sigortalı hesabına ödenecektir. Cam asistans teminat limitinin altında kalan hasarlar için tüm evraklar Tur Assist firmasına gönderilecek, limit aşımı olan hasarların evrakları da Liberty Sigorta'nın sistemine yüklenecektir. Geri ödemeler için yıllık teminat limiti İşyeri ve konut toplam 75.000 TL sınırlı olup, taraflarca bu limitin kontrolü sağlanacaktır.

  İstisnalar

  A) Aksesuar malzemeler asistans poliçe kapsamı dışında olup sigortalı tarafından karşılanır (cam kapı motoru-makinası, cam kapı aksesuarları vb.).
  B) Antika, kristal benzeri cam ürünlerinin değiştirilmesi
 • Ambulans Gönderilmesi

  İşyeri sahibi sigortalının Bedensel Yaralanma veya ani Ciddi Hastalığı durumunda, Şirket, nakilin aynı il sınırları içinde olmak kaydı ile müdahale başına tazminat limiti olmaksızın yılda 3 defa ve her seferde 300 TL'ye kadar üstlenerek, sigortalının işyerine kara ambulansı yollar. Şirket tarafından onaylanmayan ve Acil Durum niteliğinde olmayan talepler nedeniyle tahakkuk edilecek olan ücretleri Sigortalı kendisi ödeyecektir. Limitüstü masraflar Sigortalı'dan onayı sonrasında tahsil edilir.
  Ambulans teminatı sigortalı işyerinde çalışan, çalıştığı S.S.K aylık sigorta bildirgesi ve maaş bordrosu ile belirlenen maksimum 2 kişiye sağlanacaktır.
  Yukarıdaki belirtilen maddede Acil Durum kararını Şirket verecektir ve limiti aşan meblağlar Sigortalı tarafından karşılanacaktır. Bedelleri Sigortalı tarafından ödenen ve Şirket tarafından organize edilen tüm tıbbi müdahalelerde, sorunların çözümünde Şirket veya tayin edeceği uzmanlar yardımcı olur.
 • Tıbbi Danışma

  Sigortalı'nın karşılaştığı sağlık problemi konusunda Şirket Tıbbi Ekibi tarafından bilgi verilir. Doktor, uzman doktor, diş hekimi, hastane ve teşhis merkezleri adresleri ve telefon numaraları bildirilir. Karşılaşılan sağlık problemi konusunda alınması gereken önlemlerle ilgili tavsiyede bulunulur, ancak tanı konmaz, ilaç önerilmez. Bu teminatla ilgili tüm masraflar Sigortalı tarafından karşılanacaktır.
 • İşyerinde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması

  Sigortalının çalışmakta olduğu şirkette poliçe kapsamına giren risklerin gerçekleşmesinin yanısıra, üst düzey yetkilinin vefatı, vb. gibi beklenmedik olaylarda İşyerine acil olarak dönmesi gerektiğinde, Şirket Sigortalının acilen İşyerine geri dönebilmesi için (varsa mevcut biletini de kullanarak) gerekli organizasyonu 2000 TL limit dahilinde gerçekleştirecektir.
  Bu menfaat, sadece, Sigortalı'nın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını acil dönüş için kullanamadığı hallerde mümkündür.
 • Yurtdışı iş seyahati esnasında işyerinde çalışan bir kişinin kaza sonucu bedeni yaralanması veya ani hastalığı durumunda seyahat masraflarının karşılanması

  Sigortalı işyerinde çalışan bir kişinin yurtdışı iş seyahati esnasında, kaza geçirmesi veya ani bir ciddi hastalığı nedeniyle görevini yerine getirememesi halinde, Şirket, kişinin Türkiye'ye geri dönmesi ve sigortalı işyerinden bir başka çalışanın acilen geri dönen kişinin yerini alabilmesi için (varsa mevcut biletini kullanarak) gerekli organizasyonu yapar.
  Bu menfaat, sadece, Çalışan Kişinin asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını acil dönüş için kullanamadığı hallerde mümkündür.
  Bu teminat sigortalı işyerinde çalışan, çalıştığı S.S.K aylık sigorta bildirgesi ve maaş bordrosu ile belirlenen maksimum 2 kişiye sağlanacaktır.
 • Vefat halinde cenaze nakli

  Sigortalının, yurt dışı iş seyahati esnasında vefatı durumunda, Şirket cenazenin ikamet yerine naklinin organizasyonu için tüm gerekli tedbirleri alır ve uluslararası tıbbi şartlara uygun taşıma için gereken tabutun ve kalan eşyaların TÜRKİYE'deki defin yerine naklini üstlenir. Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışıdır.
 • Güvenlik Hizmeti

  İşyerinde meydana gelen su basması, yangın ve patlama sonucu hasar durumunda, sigortalının talebi ve şirketin onayı ile, işyerini koruma ve gözetim altına alma masrafları Şirket tarafından karşılanacaktır. İşyerinin güvenliği sağlanıncaya kadar yılda bir kereye mahsus olmak üzere maksimum 2 gün hizmet verilir.
 • Sigortalı Faturalarının Ödemesi

  Sigortalı geçirdiği kaza sonucunda doktor onayı ile konutundan veya yatırılmış olduğu hastaneden ayrılamıyor ve yardım edecek yakını yok ise, işyerinin abone faturalarının bedelleri sigortalı tarafından ödenmesi koşulu ile, tedavi ve nekahat devresi süresince (En fazla 3 ay süre ile) Şirket görevlileri Sigortalı namına faturaların ödenmesi işlemini yapacaktır.
 • Acil Mesajların İletilmesi

  Sigortalının talebi üzerine Şirket, yukarıdaki maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır.
 • Profesyonel İşyeri Hizmetleri Organizasyonu

  Şirket tarafından yönlendirilecek ve kontrol edilecek, şirketler ve profesyonellerin oluşturacağı bir hizmet ağı, müşterinin talepleri sonucu doğacak tamirat işlemlerini, bitirilene ve müşteri memnuniyeti sağlanana kadar yerine getirecektir.
  Acil hizmetlerin düzenlemesi ile ilgili olmayan her türlü durum için, Şirket Sigortalı'nın isteği üzerine, aşağıda belirtilen konularda hizmet ve tamiri verebilecek profesyonelleri veya hizmet birimlerini mesai saatleri içinde işyerine gönderecek ve bilgi sağlayacaktır.
  İşyeri yardım organizasyon hizmetlerinde bağlantı Tur Assist tarafından sağlanacak, alınacak hizmetlerle ilgili masraflar Sigortalı tarafından ödenecektir. Tavsiye edilen servis biriminden hizmet alıp almamak Sigortalı'nın isteğine bağlıdır. Alınan hizmetlerle ilgili doğabilecek sorunlardan hizmeti doğrudan sağlayan servis birimi sorumlu olacaktır.
  Tur Assist, her türlü makul kontrolu dışındaki hallerin veya hizmet birimlerinin kendi kontrolleri dışındaki olağanüstü, öngörülemeyen durumlar veya çevresel kazalar sonucu tamamen meşgul olması veya en yakın yerde hazır bulunamamalarının sonucu olarak, kendi namına yaptırım uygulayamayacağı hiçbir doğrudan hizmeti sağlamayacaktır.

  Su / Sıhhi Tesisat / Kalorifer Tesisat İşleri (Doğalgaz Tesisatı hariç)
  Su, sıhhi ve kalorifer tesisatının (doğalgaz tesisatı hariç) tamiri için hasar alanının kırımı, atımı ve tamirini kapsar.

  Fayans / Kalebodur
  Fayans, kalebodur, karo ve çini gibi ıslak zeminlerin kırımı, atımı ve kapatılma işlerini kapsar.

  Elektrik
  Elektrik, telefon, bilgisayar hatları gibi işleri kapsar.

  Çelik/Ahşap/Alümünyum/PVC kapı-pencere-doğrama tamir İşleri
  Hasar gören çelik, ahşap, alüminyum ve pvc kapı, pencere, kepenk, korkuluk vb işlerin tamirini ve gerekiyorsa değişim işlerini kapsar.

  Boya
  Her türlü boya ve izolasyon işlerini kapsar.

  Cam
  Kırılan her türlü camın değiştirilmesi işlerini kapsar.

  Sıva / Duvar İşleri
  Sıva, beton, şap ve tuğla-biriket türü duvar tamir işlerini kapsar.

  Alçıpan / Kartonpiyer İşleri
  Alçıpan / kartonpiyer tamiri ve yenilenmesi işlerini kapsar.

  Yer Döşeme Ahşap İşleri (Parke, Halıfleks, Mineflo, Lambiri Ahşap Kaplama vb.)
  Her türlü parke, halıfleks, mineflo, muşamba gibi yer kaplama malzemelerinde ortaya çıkacak hasarın tamiri ve değişimini kapsar. Halı vb. eşyalar kapsam dışıdır. Yer-Duvar lambiri ahşap kaplama, pencere ve kapı gibi ahşap işlerinin tamiri ve yenilenmesini kapsar. Her türlü dolap, ahşap eşya vb. parçaların tamiri veya yeniden yapılması kapsam dışıdır.

  PVC / Demir / Alüminyum Doğrama İşleri
  Kapı, pencere, panjur, dükkan kepenkleri gibi kısımların tamiri ve yenilenmesini kapsar.

  Tavan Kaplama / Asma Tavan İşleri (Taşyünü vb.)
  Tavan veya asma tavan kaplama malzemelerinde ortaya çıkacak tamir ve değiştirme işlerini kapsar.

  Çatı / Dere tamir İşleri
  Her türlü çatıda ortaya çıkabilecek hasarların tamirini veya direne işini yapan dere ve oluk tamiri ve bakımını kapsar.
 • Bilgi Ve Organizasyon Servisi

  Bilgi ve organizasyon servislerinde bağlantı Tur Assist tarafından sağlanacak, alınacak hizmetlerle ilgili masraflar Sigortalı tarafından ödenecektir. Tavsiye edilen servis biriminden hizmet alıp almamak Sigortalı'nın isteğine bağlıdır. Alınan hizmetlerle ilgili doğabilecek sorunlardan hizmeti doğrudan sağlayan servis birimi sorumlu olacaktır.
  Turistik Bilgiler
  Şirket, Sigortalı'nın isteği doğrultusunda seyahatler, ülkeye giriş ile ilgili yasal zorunluluklar, gümrük işlemleri ve sağlık koşulları hakkında bilgi sağlayacaktır. Seyahat acentaları, turizm ofisleri, turist rehberleri, turizm polisi, büyükelçilik ve konsolosluklar, vize ve pasaport işlemleri ile ilgili bilgi verilecektir.

  Yol, kaza ve hava durumu bilgileri
  Sigortalı'nın talebi üzerine Türkiye'de yol ve kaza durumu, otomotiv yetkili servis ve bayileri hakkında bilgi sağlayacaktır.

  Sağlık kuruluşları ile ilgili bilgiler
  Sigortalı'nın talebi üzerine hastane, doktor, hemşire, nöbetçi eczane ve ambulans şirketleri ile ilgili adres ve telefon numaraları verilecek, cenaze nakli ve defin organizasyonu da dahil olmak üzere mümkün olabilen durumlarda ilgili organizasyonlar yapılacaktır. Ulaşım araçları ile ilgili bilgiler
  Sigortalı'nın talebi üzerine havayolu şirketleri, denizcilik işletmeleri, karayolu şirketleri, yat işletmeleri, demiryolları seferleri, rent a car şirketleri (profesyonel sürücü hizmeti) ile ilgili adres ve telefon bilgileri verilecek, bu hizmetlerle ilgili mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır.

  Döviz kurları bilgileri
  Sigortalı'nın talebi üzerine son 5 yıla ait döviz kurları bilgileri verilecektir.

  Restoranlar ve eğlence merkezleri hakkında bilgi
  Sigortalı'nın talebi üzerine çeşitli restoran ve eğlence merkezleri hakkında adres ve telefon ile birlikte detaylı bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır.

  Konaklama ile ilgili bilgi
  Sigortalı'nın talebi üzerine farklı türdeki konaklama imkanları ile ilgili bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır.

  Kültürel aktiviteler hakkında bilgi
  Sigortalı'nın talebi üzerine opera, bale, konser, fuar, festival, tiyatro ve sinema ile ilgili bilgiler verilecek ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır.

  Hayvan bakımı ile ilgili bilgiler
  Sigortalı'nın talebi üzerine veteriner, hayvan hastaneleri ve hayvan bakımı ile ilgili bilgiler verilecek ve münkün olabilen durumlarda bu hizmetler ile ilgili organizasyon yapılacaktır.

  Özel günler için organizasyon
  Doğum günü, yıldönümleri, karne alma, seminer gibi durumlarda ilgili firmalar ile ilgili bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılacaktır.

  Yaşlılar ve çocuklar için bakım hizmetleri
  Sigortalı'nın talebi üzerine yaşlılar ve çocukların bakımı ile ilgili hizmet veren firmalar hakkında bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılacaktır.

  Tercüme hizmetleri
  Tercüme büroları ve tercümanlık hizmetleri ile ilgili bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılacaktır.

  Çiçek gönderme hizmetleri
  Türkiye ve yurtdışı için çiçek gönderme hizmetlerinin organizasyonu yapılacaktır.

  Diğer bilgi hizmetleri
  Jandarma, belediye, bakanlıklar, müsteşarlıklar, valilikler, adliyeler, devlet ve SSK hastaneleri, askerlik şubeleri, bankalar, basın kuruluşları, dernekler, savcılıklar, emniyet müdürlükleri, gazeteler, haber ajansları, meslek odaları, iş ve işçi bulma müdürlükleri vs. telefon ve adresleri.
İSTEĞE BAĞLI TEMİNATLAR
Sel Su Baskını

Su baskınları, deniz kabarmaları ( gelgit ve tsunami hariç ), kanalizasyon, dere, nehir, çay ve kanal taşmaları sonucu sigortalı kıymetlerde meydana gelebilecek maddi zararlar temin edilmektedir.

Deprem ve Yanardağ Püskürmesi

Bu teminat, deprem, deniz depremi ve yanardağ püskürmesi neticesinde sigortalı kıymetlerde meydana gelecek maddi zararları temin etmektedir.

Deniz Taşıtları Çarpması

Sigortalıya ait olmayan üçüncü şahıslara ait Motorlu veya motorsuz deniz araçlarının sigortalı kıymetlere çarpması neticesinde meydana gelebilecek maddi zarar temin edilmektedir

Kasa

Riziko adresinde bulunan çelik kasa içerisindeki muhteviyatın, Yangın ve poliçede temin edilen yangın ek teminatlar ve temin edilmişse hırsızlık neticesinde doğrudan göreceği zararlar poliçede belirtilen limit ile sınırlı olmak üzere temin edilmiştir.

Teminatın geçerli olması için (a) sigorta konusu kıymetlerin, ateşe dayanıklı kasalarda saklanması, (b) Sigorta bedelinin, para ve kıymetli evrakın nominal değeri üzerinden yapılması şarttır.

Hasar durumunda sigortacının tazmin sorumluluğu, (a) Nakit için, hasara uğrayan nakit paranın nominal değeri, (b) Kıymetli Evrak için, söz konusu kıymetli evrakların iptali ve borçludan yenisinin temini için gerekli ikame masraflarından ibaret olup, ancak ve sadece sigortalı iradesi dışında sebeplerle bu girişimlerin sonuçsuz kaldığının tespit edilmesi halinde çek/senet nominal bedeli ödenecektir.

İhtarlar:

 • Sigorta Ettiren, sigortaya konu kıymetli evrakların yenisini temini için gerekli bilgileri kayıt ve muhafaza etmek zorundadır.
 • Hasar durumunda, kasada bulunan nakit, çek ve senet çalınması taleplerinde; sigortalının kasa hareketlerini gösteren defter ile talebin kaynağını gösteren resmi belgeler (tahsilat makbuz, tediye makbuzu, kapalı tanzim edilmiş fatura, bankadan çekilen para vb.) ve bu belgelerin muhasebe kayıtlarına yansıtıldığını gösteren diğer defter kayıtlarının ilk uzman incelemesi gününde ibrazı ve birbirleri ile sigortalının beyanı ile tamamen uyumlu olması şarttır.

Aşağıda yazılı hallerden kaynaklanabilecek tazminat talepleri teminat kapsamı dışındadır.

 • Kasanın anahtarını ve şifresini kullanmak suretiyle yapılan hırsızlıklar teminat dışıdır. Sigortalının müstahdemleri veya hizmetinde çalışan kimselerin mesai haricinde veya dahilinde yapmış olduğu hırsızlıklar teminat dışıdır.
 • Sigortalı mahalde yazar kasa kullanılması halinde mesai saatleri içerisinde yazar kasadan yapılacak hırsızlıklar teminat kapsamında olup, mesai saati bitiminde kıymetlerin çelik kasaya aktarılması şarttır. Mesai saati bitimi sonrası yazar kasadan yapılacak hırsızlıklar teminat kapsamı dışındadır. Bu teminat kapsamında ödenecek azami tutar kayıtlı tutar ile sınırlı olacaktır.
Cam Kırılması

Riziko adresindeki her türlü vitrin tezgah, kapı ve pencere camının kırılması ile duvara sabitlenmiş aynaların kaza sonucu kırılması poliçede belirtilen limite kadar teminata dahil edilmiştir.

Camdan mamul masa, sehpa ve vitrin camları için sigortacının poliçe süresince azami sorumluluğu işbu sigortada kayıtlı cam bedelinin % 5' i ile sınırlı olmak üzere teminata dahildir.

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri ve Kötü Niyetli Hareketler ve Terörizm

Grev, Lokavt, Kargaşalık ve Halk Hareketleri

İşbu teminatla, Yangına sebebiyet vermiş olsun veya olmasın grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri neticesinde meydana gelen olaylar ve bu olayları bastırmak veya etkilerini azaltmak için yetkili organlar tarafından yapılan her türlü müdahalenin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar temin edilmektedir.

Kötü Niyetli Hareketler

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri klozunda belirtilen olaylarla ilgili olmaksızın, sigortalı ve sigortalının usul ve füru dışındaki herhangi bir kimsenin kötü niyetli hareketi ile bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen yangın ve infilak sonucu hariç bütün zararlar teminata ilave edilmiştir.

Terörizm

İşbu teminatla, Terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotajları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahalelerin sigortalı mallarda neden olacağı zararlar temin edilmektedir.

Makine Kırılması

Sigortacı, işbu poliçenin ayrılmaz cüzünü teşkil eden ekli envanter cetvelinde sayıları, imalat yılları; nitelikleri ve değerleri yazılı makine ve tesisleri deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten ve ezcümle:

 • İşletme kazalarından,
 • Modelin, imalatın, montajın, malzemenin, kalıbın, dökümün ve işçiliğin kusurlu olmasından,
 • Yağlama kusurlarından,
 • Elektrik enerjisinin doğrudan doğruya tesiri neticesi kısa devre, şerare, voltaj yükselmesi ile izolasyon hatası ve atmosferik elektrikiyetin dolaylı etkilerinden,
 • Tıkanma, yabancı maddelerin girmesinden,
 • Santrifüj kuvvetinden husule gelen parçalanmalardan,
 • Buhar kazanlarında ve buhar kaplarında su noksanlığından,
 • Su çekiçlemesi, ani olarak aşırı ısınma veya soğumadan,
 • Kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısı ile husule gelen ezilme, yırtılma, buruşma vs. deformasyonlardan,
 • Fırtına ve kasırgadan, dondan veya çözülen buz parçalarının yürümesinden,
 • İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından,
 • İstisna edilmeyen diğer hallerden, husule gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

Geniş Kasko

Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları ve işbu sigorta ve zeyilnamelerinde yazılı hüküm ve özel şartlara tabi olmak kaydıyla, iş bu teklife ekli makine listesinde gösterilen hareketli makinelerin çarpma, çarpışma, raydan çıkma, düşme, devrilme, yuvarlanma sebepleri, toprak kayması, toprak çökmesi, kaya düşmesi, yangın, yıldırım, deprem, seylap, çığ neticesinde göreceği zararlar teminata dahil edilmiştir. Karayolu üzerindeki manevraları esnasında herhangi bir trafik kazası sonucunda ortaya çıkabilecek hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

Bu sigorta ile sigorta konusu makinenin münhasıran site ortak alanındaki faaliyetleri esnasında göreceği zararları temin edilmekte olup, iş makinelerinin diğer çalışma sahalarına sevk ve nakilleri sırasında meydana gelecek hasarlar işbu sigorta kapsamında hariç tutulmuştur.

Sigortalının sigortaya konu iş makineleri için bakım, revizyon ve makine parklarıyla ilgili olarak tüzük, protokol ve kataloglarında yazılı her türlü tedbir, koruma, güvenlik işlemlerini eksiksiz olarak yerine getirmesi şarttır. İşbu teminat, sigortaya konu makine ve teçhizatların, yeterli teknik bilgi ve beceriye sahip kişilerce kullanılması şarttır. Teminatımız, söz konusu makine için şirketimiz veya başka bir sigorta şirketinde düzenlenmiş

Kasko poliçesinin bulunmaması kaydıyla geçerli olacaktır

Sigortalı hırsızlık neticesinde meydana gelen zarar veya ziyanı karakol ve/veya jandarma yetkililerine bildirmek zorundadır.

Elektrikli Makinelerin (Motor, Jeneratör, Transformatör) Tekrar Sarılmasında Amortisman Ayarlaması Klozu

Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları ve işbu sigorta ve zeyilnamelerindeki hüküm ve özel şartlara tabi olmak kaydıyla, işbu sigorta kapsamında temin edilen risklerin gerçekleşmesi sonucu elektrikli makinelerin hasarlanması durumunda, elektrik bobinlerinin sarılması onarım için gerekliyse, hasarlı parçalar için ödenecek tazminat, hasar tarihinde saptanacak bir teknik amortisman oranında azaltılacaktır. Ancak bu oran yıllık %5'den az, toplamda ise %60'dan fazla olmayacaktır.

İçten Yan. Motor. Tamir. Amort. Ayar. Klozu

Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları ve işbu sigorta ve zeyilnamelerindeki hüküm ve özel şartlara tabi olmak kaydıyla, işbu sigorta kapsamında temin edilen risklerin gerçekleşmesi sonucu aksesuar ve pistonlar da dahil olmak üzere, silindir gömlek ve kafalarının hasarlanması halinde, ödenecek tazminat miktarı, hasar anında hesaplanacak yıllık amortisman oranında azaltılacaktır. Bu oran yıllık %10' dan az, toplamda ise %60' dan fazla olmayacaktır.

Elektrik Motorlarının Revizyonu Klozu

Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları ve işbu sigorta ve zeyilnamelerindeki hüküm ve özel şartlara tabi olmak kaydıyla, işbu sigorta kapsamında teminat sağlanan makinelere aşağıdaki özel şartların uygulanacağı sigortalı tarafından kayıt ve kabul edilmiştir.

 • Sigortalı, masrafları kendine ait olmak üzere, 8.000 saat çalışma ya da 500 saat çalıştırmadan veya son revizyondan en az 2 yıl sonra motorların açık (open) revizyonunu yaptıracaktır. Yeni elektrik motorlarının revizyonu 2.000 saatten veya en az 1 senelik çalışmadan sonra yapılmalıdır. Revizyon esnasında Sigortacı' nın temsilcilerinin de hazır bulunmasını sağlamak için, revizyon tarihi yeterli bir süre önceden Sigortacı' ya bildirilecektir.
 • Bu şartlar, sigorta teminatının başlangıç tarihine bakılmaksızın yerine getirilecektir.
 • Sigortalı, revizyonlar arasındaki sürenin uzatılmasını isteyebilir. Süre uzatımına rizikonun ağırlaşmaması kaydıyla izin verilir.
 • Sigortalının bu klozda belirtilen hususları yerine getirmemesi halinde, bakım yapılmak suretiyle önceden tespit edilebilecek bir neden sonucu elektrik motorlarına ika olunacak ziya ve hasarlardan Sigortacı sorumlu olmayacaktır.
Elektronik Cihaz

Sigortacı işbu teklifin ayrılmaz cüzünü teşkil eden ekli cetvelde cinsi, sayısı, yapım yılları, niteliği ve sigorta kıymetleri yazılı, münferit ünite veya muhtelif birimler halinde belirtilmiş olan elektronik makine, teçhizat veya bilgi işlem sistemlerinin deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü sebepten ve ezcümle;

 • İşletme personelinin veya üçüncü kişilerin ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından,
 • Sigortalı kıymetlerin bulunduğu mahallerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsten,
 • Hatalı dizayn ve malzemeden,
 • Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkilerinden,
 • Yangın, yıldırım, her nev'i infilak ve bunlar sebebiyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma ameliyelerinden,
 • Kavrulma, kararma, duman ve isten,
 • Deprem hariç fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii afetlerden,
 • Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarlarından,
 • İstisna edilmeyen diğer hallerden, husule gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat masrafları ve ikame bedellerini temin eder.

Seyyar Taşınabilir Cihazlar Klozu

T.C hudutları dahilinde ve sigortalı adına faturası düzenlenmiş ya da demirbaş listesine kayıtlı olması kaydıyla, teklifte kayıtlı seyyar ve taşınabilir cihazların riziko adresi dışında bulunduğu esnada Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları çerçevesinde göreceği zararlar ile sınırlı olmak üzere temin edilmektedir.

Teminatımız, zarar gören cihazı kullanan kişinin sigortalının bordrosuna kayıtlı olması kaydıyla geçerli olacaktır.

Üçüncü Şahıslara Karşı Sorumluluk

Üçüncü Şahıslara Karşı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ve işbu sigortada kayıtlı hüküm ve özel şartlara tabi olmak kaydıyla, riziko adresinde bulunan üçüncü şahısların sigortalının hukuki sorumluluğuna yüklenebilecek haller neticesinde görecekleri maddi ve bedeni zararlar işbu sigortada yazılı limit ve şartlar çerçevesinde teminat kapsamına alınmıştır.

Taraflar arasında anlaşılmış ve mutabakata varılmıştır ki, diğer tüm hususlar teklifteki hüküm ve şartlara ve istisnalara tabi olmak kaydıyla, (1) Sigorta konusu işyerinin sınırları haricinde meydana gelen olaylardan kaynaklanan sorumluluklar, (2) Yola çıkan nakil vasıtalarının kullanılmasından doğacak mali sorumluluklar ile, bu vasıtalarla yapılan yükleme veya boşaltma sırasında meydana gelen kazalardan kaynaklanan sorumluluklar, (3) Ürün ve Mesleki Sorumluluk Sigortası kapsamına giren risklerden kaynaklanan tazminat talepleri, (4) Sigortalının da dahil olduğu, sahipliği veya işletmeciliğini yürüttüğü, yönettiği veya işlettiği veya iştiraki olan kurum ve/veya kuruluşların yürüttükleri faaliyetler esnasında birbirlerine verecekleri zararlar nedeniyle doğacak sorumluluklar, (5) Manevi tazminat talepleri, (6) Elektrik enerji hatları ya da elektrikle çalışan her türlü ürünün yaydığı, elektro manyetik alan veya radyasyon da dahil olmak üzere, elektromanyetik alan/elektromanyetik radyasyonun insanlarda yol açtığı hastalık veya diğer her türlü rahatsızlık ,(fiziksel veya fiziksel olmayan )veya bir mülkün değerinde meydana gelen azalma sonucunda oluşan hasar veya zarar nedeniyle ortaya çıkan talepler, Sigorta kapsamında temin edilen, maddi veya bedensel zararlar sonucunda oluşmayan mali zararlara ilişkin tüm sorumluluklar, (7) Asbestin veya Genetik Olarak Modifiye Organizmalar ( GMO )' ın ve/veya bu maddeleri içeren ürünlerin mevcudiyeti, üretimi, kullanımı, işlenmesi, satışı, dağıtımı, saklanmasından kaynaklanan her türlü hastalık (kanser dahil) ve zarar nedeniyle sigortalıya gelebilecek tazminat talepleri, teminat kapsamı dışındadır.

Taşınan Para

Hırsızlık Sigortası Genel Şartları ve işbu sigortada kayıtlı hüküm ve özel şartlara tabi olmak kaydıyla, sigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı bordroya kayıtlı kişiler nezdinde teslim alınan paranın taşınması sırasında (a) Herhangi bir vasıta ile naklinde, vasıtanın kazaya uğraması ve yanması neticesi vaki olacak ziya ve hırsızlıklar, (b) Üçüncü şahıslar tarafından silahla tehdit veya tecavüz veya zor kullanmak suretiyle vaki olacak hırsızlıklar, (c) Nakil esnasında mücbir sebepler neticesi vaki olacak kayıplar işbu sigortada kayıtlı limitler ile temin edilmiştir.

Taraflar arasında anlaşılmış ve mutabakata varılmıştır ki, diğer tüm hususlar işbu sigortadaki hüküm ve şartlara ve istisnalara tabi olmak kaydıyla, (a) 72 Saat Klozu; Taşınan Para, işyerinde çalışan işçi ve personele ödenecek maaş ve ücretleri teşkil ediyorsa, sigorta teminatı paraların işyerindeki kasada muhafaza edilmesi kaydıyla ertesi gün saat 19.00' a kadar devam eder, (b) Hırsızlık Sigortası Genel Şartları A.4 maddesi 4.3, 4.4 ve 4.7 fıkralarında bahsi geçen rizikoları teminata dahil edilmiştir.

Sigortalının çalışanlarının sigortalının hizmetinde bulundukları süre içinde bizzat ve başkaları ile ika edecekleri hırsızlıklar, işbu sigorta teminatına dahil değildir.

Taraflar arasında anlaşılmış ve mutabakata varılmıştır ki, diğer tüm hususlar teklifteki hüküm ve şartlara ve istisnalara tabi olmak kaydıyla (1) Toplu taşıma araçları kullanılarak yapılan taşımalar, (2) Taşınan kıymetlerin her ne sebeple olursa olsun korumasız ve refakatsiz bırakılması, (3) Kurye taşımaları, (4) Sigortalının ve/veya kıymetleri taşıyan personelin ihmalinden kaynaklanan zararlar, (5) Trafiğe açık alanlarda ise; araç ile teslimat adresi arasında azami 500 metre mesafe olması şartıyla yapılacak yaya taşımaları teminat kapsamı dışındadır.

İşveren Sorumluluk

İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ve işbu sigortada kayıtlı hüküm ve özel şartlara tabi olmak kaydıyla, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene yüklenebilecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu' nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını, poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder.

Ek Teminatlar

i. Toplu Taşıma

İşçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında,

ii. Görev ile Gönderilme

İşçilerin, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, meydana gelecek iş kazaları dolayısıyla vaki olacak tazminat talepleri,

iii. Yurtdışı

Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları

iv. Meslek Hastalıkları

Meslek Hastalıkları olay başı ve poliçe süresince azami şahıs başı limit ile sınırlı olmak üzere teminata dahildir.

v. Manevi Tazminat Talepleri

Manevi Tazminat Talepleri, şahıs başı ve poliçe süresince azami şahıs başı limit ile sınırlı olmak üzere teminata dahildir.

vi. Gıda Zehirlenmesi

İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ve işbu sigorta ve zeyilnamelerinde kayıtlı hüküm ve özel şartlara tabi olmak kaydıyla, iş yerinde, işveren tarafından verilen yemekler nedeniyle gıda zehirlenmelerinden doğan tazminatlar, gıda yönetmeliğine uyulması koşuluyla teminata dahildir. Yemeğin catering firması tarafından temin edilmesi halinde, sigortacının firmaya rücu hakkı saklıdır. Aşağıda yazılı hallerden kaynaklanan tazminat talepleri işbu sigorta kapsamında değildir.

Salmonella (zehirlenmeye yol açan bir bakteri adı) ile ilgili hastalıklar, tifo ve benzeri hastalıklar, Epızotıc BSE, TSE, Genetik Muhendislik, NVCJD (New Variants Of Creutzfeld Jacobs Dısease), HIV, Hepatıtıs,BSE/CJD/VCJD/H5N1/ POP (Persıstant Organıc Pollutants), Aldrın, Chlordane,DDT, Dıeldrin, Dıoxın, Endrın, Furans, Heptachlor, exachlorobenzene, Mırex, PCB ve/veya Toxaphen veya buna benzer hastalıklardan kaynaklanacak tazmınat talepleri.

Ferdi Kaza

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları ve işbu sigortada kayıtlı hüküm ve özel şartlara tabi olmak kaydıyla işbu sigorta ile sigortaya konu kişilerin poliçe vadesi içerisinde başlarına gelebilecek ani, harici ve beklenmedik kazalar neticesinde ortaya çıkacak ölüm, sürekli sakatlık ve seçilmişse deprem ve tedavi masraflarına karşı teminat sağlanmaktadır. ( 16 yaşından küçükler için ölüm teminatı cenaze masrafları ile sınırlı olmak üzere kişi başı azami 500 TL ile sınırlı olmak üzere temin edilmiştir. )

Taraflar arasında anlaşılmış ve mutabakata varılmıştır ki, diğer tüm hususlar teklifteki hüküm ve şartlara ve istisnalara tabi olmak kaydıyla, aşağıda yazılı meslek grubuna mensup sigortalı teminat kapsamı dışındadır.

Sporcular, Jokeyleri seyisler, İnşaat İşçileri, Cam Siliciler, Dalgıçlar, Çatı onarımı yapanlar, Pilot ve Uçuş personeli, Bina Yıkıcılar, Motosikletli Kuryeler, Maden, Taş ve Mermer Ocaklarında Çalışanlar, Patlayıcı, Yanıcı ve Yakıcı Madde İmalatında Çalışanlar, Havai Elektrik Hatlarında Çalışanlar, İtfaiyeciler, Gemi Mürettebatı, Dalgıçlar

Emniyeti Suiistimal ( Güveni Kötüye Kullanma )

Sigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı bordroya kayıtlı kişilerin, sigortalıya ait para ve kıymetli evrakını veya para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetine geçirmek, hile ve dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacağı emniyeti suiistimal halleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zararı, muafiyet hükmü saklı kalmak kaydıyla poliçede belirtilen limit ile temin eder. Ancak bu sigortanın hüküm ifade etmesi için sigortalının, aşağıda yazılı emniyeti suiistimal klozunda belirtilen hususları da yerine getirmesi şarttır.

Sigortacıya tazminat yükümlülüğü atfedilebilmesi için; (a) Emniyeti suiistimalin sigortanın geçerlilik süresi içinde ve emniyeti suiistimali fiilini işleyen kimsenin iş yerinde aralıksız çalıştığı süre içinde yapılmış olması ve (b) Emniyeti suiistimalin, bu fiili işleyen kimsenin ölümü, işten çıkarılması veya emekliye ayrılması hallerini takip eden en geç altı ay ve her halükarda, poliçenin sona erme tarihini izleyen üç ay içinde ortaya çıkmış olması ve sigorta şirketine derhal yazılı ihbarda bulunması şarttır.

İşbu teminat, yukarıda yazılı şartlara ek olarak (1) Sigorta poliçesinde taraflarca kararlaştırılacak olan şartlar, sigortanın yürürlüğü süresince muhafaza edilecek ve ayrıca para veya sair kıymetli evrakın muhafazası ve kontrolü için sigortalı tarafından gerekli her türlü önlem alınacaktır, (2) Herhangi bir suiistimalin veya kötü fiilin meydan gelmesi veya bir fiilin tahakkuk edeceğine ilişkin yeterli delilin mevcut olması halinde ve hatta bu fiil sigorta şirketince bir tazminatın ödenmesini icap ettirmeyecek olsa bile, sigortalı durumu derhal sigorta şirketine bildirecek ve sigorta şirketitemin edilen bu şahısların diğer fiillerinden sorumlu olmayacaktır, ( 3 ) İşbu sigorta kapsamında bir tazminatın ödenmesini gerekli kılacak herhangi bir olayın meydana gelmesi halinde, sigortalı suçlulara karşı derhal dava açacak, emniyeti suiistimal konusu değerlerin takip ve tahsil edilebilmesini temin edecek, her türlü evrakı ayrıca sigorta şirketine de verecektir. Sigortalı tarafından, temin edilen şahıslara ödenmesi icap eden fakat emniyeti suiistimal olayı sebebiyle ödenmemiş bulunan tüm ödemeler, sigorta şirketinin tazminat tediyesinden düşülür, (4) Sigorta şirketi tarafından herhangi bir ödemede bulunulmadan evvel, sigortalı hasar hakkında tüm ayrıntıları ve kati hasar miktarını sigorta şirketine bildirecektir.

LİBERTY SİGORTA'NIN SUNDUĞU İSTEĞE BAĞLI ÖZEL TEMİNATLAR
Nakliye ve Geçici Adres Nakli Rizikosu

Sigorta kapsamında belirtilen Yangın ve Yangın Ek Teminatlar kapsamında temin edilen rizikolardan herhangi birinin gerçekleşmesi sonucu işyerindeki taşınabilir kısmi hasarlı ya da hasarsız muhteviyatın bakım, onarım ya da gözetimi amacıyla işbu sigortada kayıtlı riziko adresinden farklı bir adrese taşınması veya taşındıkları adreste tutulmaları sırasında Yangın ve Yangın Ek Teminatlar(*) ve hırsızlık teminatı kapsamında görecekleri zayi ve hasarlar poliçede yazılı limitler ile sınırlı olmak kaydı ile teminata dahildir. (Kasa muhteviyatı ve açıktaki muhteviyatın göreceği zararlar teminat kapsamı dışındadır.)

Taşındıkları adreste Hırsızlık teminatının geçerli olabilmesi zemin ve/veya giriş katında bulunan risklerde asgari aşağıdaki önlemlerin alınmasına bağlıdır:

Riziko adresinin mesai saatleri dışında kepenk veya demir parmaklıklarla kapatılmış olması veya çalışır durumda bir alarm sisteminin bulunması şarttır. Darbelere dayanıklı cam bulunan işyerlerinde kilitli kapı dışında kepenk/parmaklık şartı aranmayacaktır. Darbelere dayanklı camın tam temperli, laminasyonlu asgari 6+6 mm ( toplam 12 mm ) kalınlığında olması gerekmektedir.

Han, Pasaj, Çarşı, Alışveriş Merkezlerinde bulunan risklerde ise; mesai saatleri dışında ana kapıların kapalı olması ve bu merkezlerin güvenlik birimi tarafından mesai saatleri dışında sürekli korunuyor olması şartı aranacaktır. Söz konusu işyerinde kilitli kapı dışında kepenk/parmaklık ve alarm şartı aranmayacaktır.

Ortak Alanlar

Sigorta kapsamında belirtilen Yangın ve Yangın Ek Teminatlar kapsamında temin edilen rizikolardan herhangi birinin gerçekleşmesi sonucu, işbu sigorta kapsamında ayrıca teminat altına alınmamışsa rıhtımlar, teraslar, iskeleler, çeşmeler, bina dışındaki heykeller, sarnıç ve havuzlar gibi kıymetlerin göreceği zararlar, Sigortalının hissesini aşmamak üzere, poliçe yazılı limit ile sınırlı olmak kaydıyla teminata dahil edilmiştir. Aksi belirtilmedikçe otele ait ahşap iskeleler teminat harici olup, iskele için teminatımız demonte olması ve sezon sonunda sökülmeleri halinde geçerli olacaktır.

İş Durması

Sigorta kapsamında temin edilen yangın, yıldırım ve infilakın doğrudan sebep olduğu maddi zararlar neticesinde iş durması, aksaması nedeniyle meydana gelecek hasarlar, 3 ayı aşmamak üzere, teminat kapsamına dahil edilmiştir. İş durması teminatı, faaliyette kullanılan elektrik, su, doğalgaz gibi işin durmasıyla paralel olarak azaltılabilecek ya da tamamen ortadan kaldırılabilecek değişken masraflar hariç olmak üzere sabit işyeri masraflarını (kira, personel ücretleri) hasar anında resmi evrak olarak belgelendirmesi kaydıyla poliçede belirtilen limite kadar temin eder. Hasarın meydana geldiği tarihten itibaren 7 günü geçmeyen durmalara sebep olan yangın, yıldırım, infilak hasarları teminat haricidir.

Muafiyet: Depreme bağlı beher hasarda, 14 Gün, Yangın ve Ek Teminatlarına bağlı hasarlarda 7 Gün tenzili muafiyet uygulanacaktır.

Alternatif işyeri masrafları

Poliçede belirtilen Yangın ve Yangın Ek Teminatlar kapsamında temin edilen bir riskin gerçekleşmesi sonucu, işyeri binasının oturulamaz hale gelmesi nedeniyle tamir veya yeniden inşası için gerekli makul süreyi aşmamak üzere azami 6 aylığa kadar kiracı veya maliki sıfatı ile sigortalının geçici nitelikteki muadil bir işyeri için yapacağı masraflar 10,000 TL ' yı aşmamak üzere temin edilmiştir. Söz konusu tazminatın ödenebilmesi için zarar gören binanın tamiri ya da yeniden inşasının yapılması esastır.

Muafiyet : Depreme bağlı beher hasarda, 14 Gün, Yangın ve Ek Teminatlarına bağlı hasarlarda 7 Gün tenzili muafiyet uygulanacaktır.

Kira Kaybı

Poliçede belirtilen Yangın ve Yangın Ek Teminatlar kapsamında temin edilen rizikolardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde Sigortalının kira kaybı aşağıda yazılı kloz dahilinde temin edilmektedir:

* Sigortalı Kiracı ise Kiracının Kira Kaybı, peşin ödenmiş kiranın işlemeyen günlerine ait olan kısmı ile sınırlıdır.

* Sigortalı Malik ise Malikin Kira Kaybı, kira sözleşmesinde yazılı aylık tutar ile sınırlı olmak üzere temin edilecektir. Hasar tarihi itibariyle söz konusu adreste kiracı bulunması şarttır. Aksi durumda sigorta teminatı geçerli değildir.

Sigortacının sorumluluğu, hasar tarihi ile hasarın giderilmesi arasındaki süre olup, her halükarda poliçede yazılı limit ile sınırlı olacaktır.

Tazminat hesabı, günlük tutarın toplam hasar süresi ile çarpımı ile hesap edilecektir. Günlük ödenecek tutar ise işbu sigortada kayıtlı tutarın 365' e bölünmesi şeklinde hesaplanacaktır.

Muafiyet: Depreme bağlı beher hasarda, 14 gün, Yangın ve Ek Teminatlarına bağlı hasarlarda 7 gün tenzili muafiyet uygulanacaktır.

Kazaen Kırılma

Riziko adresinde bulunan, çalışır vaziyette ve sigortalıya ait televizyon, video, müzik seti, masa üstü bilgisayarların ihmal ve kusur sonucu ani ve beklenmedik bir şekilde kazaen kırılmaları poliçede yazılı limit ile sınırlı olmak kaydıyla teminata dahil edilmiştir.

Muafiyet : Beher hasarda, hasar bedelinin % 10' u asgari 200 TL tenzili muafiyet uygulanacaktır.

Yangın Sigortası Genel Şartları ve işbu sigorta ve zeyilnamelerinde kayıtlı hüküm ve özel şartlara tabi olmak kaydıyla, (a) Herhangi bir kamu idaresinin emriyle malın ortadan kaldırılması, (b) Aşınma, yıpranma ve tedrici surette meydana gelen çürüme ve bozulmalar, (c) Tamir ve temizleme işlemleri sırasındaki ziya ve hasarlar, (d) Atmosferik şartlar, (e) Mekanik kırılmalar, makinenin/cihazın elektrikli kısmında meydana gelen kısa devre ve ısınma sebebiyle vuku bulan ziya ve hasarlar, (f) Netice hasarları sonucunda meydana gelen zararlar, teminat kapsamı dışındadır.

Rönevasyon ve Arızi İnşaat İşleri

Poliçede belirtilen riziko adresinde sigortalı tarafından yürütülen inşaat ya da montaj çalışmaları sırasında işbu sigortada belirtilen Yangın ve Yangın Ek Teminatlar (*) kapsamına giren bir riskin gerçekleşmesi sonucu inşaatı ya da montajı yapılan kıymetlerin göreceği zararlar poliçede yazılı limit ile sınırlı olmak üzere teminata dahildir.

Mimar/Mühendis ve Müşavir Ücretleri

Poliçede belirtilen Yangın ve Yangın Ek Teminatlar kapsamında bir riskin gerçekleşmesi sonucu yıkılmış veya hasarlanmış sigortalı binaların tamiratı ve/veya yeniden inşası için gerekli mimarlık, mühendislik ve danışmanlık masrafları ve/veya ücretleri poliçede yazılı limit ile sınırlı olmak üzere teminat dahildir.

Çalışanlara Ait Eşyalar

Poliçede belirtilen Yangın ve Yangın Ek Teminatlar kapsamında temin edilen bir riskin gerçekleşmesi sonucu, Sigortalının bordrosuna kayıtlı çalışanlara ait kişisel eşyaların göreceği zararlar poliçede yazılı limit ile sınırlı olmak üzere temin edilmiştir. (Aksine hüküm yoksa Nakit, çek, senet, mücevherat, ziynet eşyaları, elektronik ve optik cihazlar ve kredi kartı teminat kapsamı dışındadır. )

Yakıt Sızması

Poliçede belirtilen Yangın ve Yangın Ek Teminatlar kapsamında temin edilen rizikolardan herhangi birinin gerçekleşmesi sonucu sabit ısıtma sistemine dahil olan cihazda ve/veya tesisatta meydana gelen yakıt sızması veya akması neticesinde yakıtın doğrudan sigorta konusu değerlere vereceği zararlar ve bu akmalar veya sızmalar neticesinde oluşabilecek yakıt kayıpları poliçe üzerinde yazılı limit ile sınırlı olmak üzere teminat dahil edilmiştir.

Aksine hüküm yoksa (a) Sigorta konusu değerlerde hasar oluşmaksızın oluşabilecek yakıt kayıpları, (b) işbu sigorta ile sağlanan teminatlara bağlı olmaksızın boru hatlarında oluşabilecek hasarlar veya bu hasarların bakım veya tamiri ve bu işlemler sırasında oluşabilecek zayi ve hasarlar, (c) Sigorta başlangıç tarihinden önce meydana gelmiş hasarlar ve (d) 15 yıldan eski tank ve ekipmanların neden olacağı zayi ve hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

Yer Kayması Genişletme Klozu

Yangın Sigortası Genel Şartları Yer Kayması Klozu' nun "Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller" başlığı altında yer alan "Sigortalı bina civarında yapılan kazılar nedeniyle meydana gelen yer kayması ve toprak çökmesinden doğan zararlar poliçe üzerinde belirtilen limit ile teminat kapsamına dahil edilmiştir.

Teminatımız, zararın bina civarında yapılan kazılar nedeniyle gerçekleştiğinin ve sorumluların mahkeme tarafından tespit edilmesi kaydıyla geçerli olacaktır.

Eksik Sigorta Klozu

Yangın sigortası Genel Şartları 'Eksik Sigorta' başlıklı A. 5 maddesi gereğince, işbu sigortada belirtilen Yangın ve Yangın Ek Teminatlar (*) teminatı kapsamına giren bir riskin gerçekleşmesi sonucu oluşabilecek zayi ve hasarlarda sigortacının sorumluluğu işbu sigortada yazılı bedel ile sınırlı olacaktır. Kısmi hasarlarda, poliçede belirtilen sigorta bedeli ile hasar uğradığı andaki gerçek değeri arasındaki fark % 10 veya daha az ise eksik sigorta uygulaması yapılmayacaktır.

Yeni Yatırımlar Klozu

Sigortalının işbu sigorta kapsamında teminat altına alınan mevcut tesislerine ilave olarak yapacağı yatırımlar, poliçede yazılı limit ile sınırlı olmak kaydı ile sigorta bildirimi yapılmaksızın, ilave tarihinden itibaren işbu teklifte Yangın ve Yangın Ek Teminatlar (*) kapsamında oluşabilecek zayi ve hasarlar için bildirimi takiben ek prim tahakkuk edilmesi kaydıyla otomatik olarak kuvertür altına alınmıştır. Kuvertür süresi 30 gün olup, bu süre içerisinde sigortalının sigortacıyı yeni yatırım hakkında detaylı olarak bilgilendirmesi şarttır. Aksi durumda, 30 günü aşan ve bildirilmeyen ya da 30 gün içerisinde gerçekleşmiş ve ihbarı bu sürenin bitiminden sonra yapılan yeni yatırımların göreceği zararlardan ötürü sigortacının sorumluluğu olmayacaktır.

Dolu

Fırtına teminatına bağlı olmaksızın, dolu ve dolu fırtınası sonucu meydana gelecek zararlar poliçe üzerinde yazılı limit ile sınırlı olmak üzere temin edilmektedir. (Açıktaki muhteviyatta meydana gelecek zararlar teminat haricidir.)

Sıkça Sorulan Sorular için tıklayınız