• En Yakın Acente

  Yakınımdaki Acenteler

  YAKINDAKİ SERVİSLERİ ARAYIN
 • Online İşlemler

  Kullanıcı İşlemleri

  Poliçe Sorgulama

  Hasar Hizmet Merkezi

  0850 222 555 7
 • Birleşme İşlemi
  Duyurusu 
  Ticaret Unvanı :
  Liberty Sigorta Anonim Şirketi (“Şirket”)
  Ticari Adresi :
  Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No: 13/3, Ümraniye, İstanbul


  Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunca birleşme işlemine ilişkin alınan 06/06/2018 tarihli ve 969/12 numaralı kararı doğrultusunda hazırlanan birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporlarının ve ara bilançonun Genel Kurulun onayına sunulmasından önce otuz gün süresince 23/07/2018 tarihinden itibaren Şirket merkezimizde ve Şirketin internet sitesinde ilgililerin incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 149 uncu maddesi gereğince ilan olunur.

  Yüklenme Tarihi :17.07.2018

HASAR İŞLEMLERİ

Liberty Sigorta'nın yenilikçi ürünleri ile
siz ve sevdikleriniz güvence altında!

Yurt Dışı Eğitim Seyahat Sağlık

Yurt Dışı Eğitim Seyahat Sağlık

Yurt dışındaki öğrencilerin sağlığı koruma altında!

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden kişilerin eğitim amacıyla yaptıkları yurt dışı seyahatleri sırasında karşılaşabilecekleri acil sağlık problemlerini poliçe ve özel şartlarda yazılı limitlere kadar Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları ve Seyahat Sağlık Sigortası Özel Şartları dahilinde teminat altına alır. Teminat, seçilen alternatife göre aşağıda belirtilen teminatlar ile sınırlı olmak üzere genişletilebilir.

Bu ürünümüzde bulunan teminatlar:

STANDART TEMİNATLAR
Yaralanma Veya Hastalık Nedeniyle Tıbbı Yardım

Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Şirket; hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile, ilgili doktorun yazdığı ilaçların masraflarını poliçede seçilen alternatif doğrultusunda ödeyecektir. Acil diş tedavi giderleri de 60 €'ya kadar karşılanacaktır.

Yaralanma Veya Hastalık Nedeniyle Sigortalının Nakli

Sigortalı'nın bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Şirket Sigortalı'yı ambulans veya refakatçi doktor ve Şirket'in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır.

Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir.

Hava ambulans hizmetine ancak Şirket doktoru karar verebilir. Hava ambulansı hizmetinde Avrupa dışındaki ülkeler tamamen kapsam dışındadır.

Taburcu Olduktan Sonra Daimi İkametgaha Nakil

Sigortalı'nın bu poliçe kapsamındaki ciddi hastalık veya ciddi yaralanma sonucu tıbbi bir merkezde yatarak operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması durumunda, seyahate devam edemeyeceğine ve Daimi İkametgah'a dönüş için Sigortalı'nın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma aracını kullanamayacağına Şirket doktoru tarafından karar verilirse, Şirket, Sigortalı'yı ambulans veya refakatçi doktor ve Şirket'in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla Daimi İkametgah'a nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir.

Hava ambulans hizmetine ancak Şirket doktor raporu ile karar verilebilir. Hava ambulansı hizmetinde Avrupa dışındaki ülkeler tamamen kapsam dışındadır.

Vefat Eden Sigortalının Nakli

Sigortalının bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması sonucu vefatı halinde Şirket; Cenazenin defnedilmesi için Daimi İkamet Ülkesi'ndeki defin yerine naklini organize edecektir. Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışındadır.

Sigortalıya Yapılacak Tedavi Nedeniyle Aile Üyelerinden Birinin Seyahati

Şirket, Sigortalının poliçe kapsamındaki nedenlerden dolayı hastalanması veya yaralanması durumunda 5 günden fazla hastanede kalması gerektiğinde, bir aile üyesi için yurtdışında hastanenin bulunduğu yere seyahat masraflarını sınırsız olarak karşılayacaktır.

Sigortalıya Yapılacak Tedavi Nedeniyle Aile Üyelerinden Birinin Konaklaması

Şirket, Sigortalı'nın poliçe kapsamındaki nedenlerden dolayı hastalanması veya yaralanması durumunda 5 günden fazla hastanede kalması gerektiğinde, bir aile üyesi için yurtdışında hastanenin bulunduğu yere en fazla 4 günle sınırlı olmak üzere, günlük azami 150 EURO'ya kadar konaklama masraflarını (standart oda+kahvaltı) karşılayacaktır.

Aile Üyelerinden Birinin Ölümü Nedeniyle Yolculuğun Durdurulması Sonucu Geri Dönüş Seyahati

Sigortalı, yakın bir aile mensubunun (eşi, çocukları, ebeveyni, kardeşleri) Daimi İkamet Yeri'nde ölümü nedeniyle seyahatini yarıda kesmek zorunda kaldığında, Şirket, Sigortalı'nın Daimi İkametgah Ülkesi'ne dönüşünü organize edecektir. Vefat ile ilgili yetkili mercilerden alınmış evrakların Şirket'e ibraz edilmesi gereklidir.

Bu menfaat, sadece,Sigortalı'nın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür.

Evde Meydana Gelen Hasar Nedeniyle Yolculuğun Durdurulması Sonucu Geri Dönüş Seyahati

Sigortalı'nın evindeki hırsızlık, yangın veya patlama nedeniyle oturulmaz hale gelmesi ya da fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle, Sigortalı'nın evinde bulunması gerektiği durumlarda, Şirket, sigortalının Daimi İkametgahı'na dönüş masraflarını ödeyecektir. Evde meydana gelen hasarla ilgili yetkili mercilerden alınmış raporların Tur Assist'e ibraz edilmesi gereklidir. (Sigorta şirketi veya polis raporu gibi).

Bu menfaat, sadece, sigortalının asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür.

İlaç gönderilmesi organizasyonu

Şirket ilgili doktor tarafından acil olarak yazılmış ve Sigortalı'nın seyahat ettiği yerde bulunamayan ilaçların Sigortalı'ya gönderilmesi işlemini organize edecektir. İlaç bedelleri Sigortalı tarafından, nakliye masrafları Şirket tarafından karşılanacaktır.

GENİŞ TEMİNATLAR
Yaralanma Veya Hastalık Nedeniyle Tıbbı Yardım

Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Şirket; hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile, ilgili doktorun yazdığı ilaçların masraflarını poliçede seçilen alternatif doğrultusunda ödeyecektir. Acil diş tedavi giderleri de 60 €'ya kadar karşılanacaktır.

Yaralanma Veya Hastalık Nedeniyle Sigortalının Nakli

Sigortalı'nın bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Şirket Sigortalı'yı ambulans veya refakatçi doktor ve Şirket'in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır.

Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir.

Hava ambulans hizmetine ancak Şirket doktoru karar verebilir. Hava ambulansı hizmetinde Avrupa dışındaki ülkeler tamamen kapsam dışındadır.

Taburcu Olduktan Sonra Daimi İkametgaha Nakil

Sigortalı'nın bu poliçe kapsamındaki ciddi hastalık veya ciddi yaralanma sonucu tıbbi bir merkezde yatarak operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması durumunda, seyahate devam edemeyeceğine ve Daimi İkametgah'a dönüş için Sigortalı'nın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma aracını kullanamayacağına Şirket doktoru tarafından karar verilirse, Şirket, Sigortalı'yı ambulans veya refakatçi doktor ve Şirket'in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla Daimi İkametgah'a nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir.

Hava ambulans hizmetine ancak Şirket doktor raporu ile karar verilebilir. Hava ambulansı hizmetinde Avrupa dışındaki ülkeler tamamen kapsam dışındadır.

Vefat Eden Sigortalının Nakli

Sigortalının bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması sonucu vefatı halinde Şirket; Cenazenin defnedilmesi için Daimi İkamet Ülkesi'ndeki defin yerine naklini organize edecektir. Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışındadır.

Sigortalıya Yapılacak Tedavi Nedeniyle Aile Üyelerinden Birinin Seyahati

Şirket, Sigortalının poliçe kapsamındaki nedenlerden dolayı hastalanması veya yaralanması durumunda 5 günden fazla hastanede kalması gerektiğinde, bir aile üyesi için yurtdışında hastanenin bulunduğu yere seyahat masraflarını sınırsız olarak karşılayacaktır.

Sigortalıya Yapılacak Tedavi Nedeniyle Aile Üyelerinden Birinin Konaklaması

Şirket, Sigortalı'nın poliçe kapsamındaki nedenlerden dolayı hastalanması veya yaralanması durumunda 5 günden fazla hastanede kalması gerektiğinde, bir aile üyesi için yurtdışında hastanenin bulunduğu yere en fazla 4 günle sınırlı olmak üzere, günlük azami 150 EURO'ya kadar konaklama masraflarını (standart oda+kahvaltı) karşılayacaktır.

Aile Üyelerinden Birinin Ölümü Nedeniyle Yolculuğun Durdurulması Sonucu Geri Dönüş Seyahati

Sigortalı, yakın bir aile mensubunun (eşi, çocukları, ebeveyni, kardeşleri) Daimi İkamet Yeri'nde ölümü nedeniyle seyahatini yarıda kesmek zorunda kaldığında, Şirket, Sigortalı'nın Daimi İkametgah Ülkesi'ne dönüşünü organize edecektir. Vefat ile ilgili yetkili mercilerden alınmış evrakların Şirket'e ibraz edilmesi gereklidir.

Bu menfaat, sadece,Sigortalı'nın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür.

Evde Meydana Gelen Hasar Nedeniyle Yolculuğun Durdurulması Sonucu Geri Dönüş Seyahati

Sigortalı'nın evindeki hırsızlık, yangın veya patlama nedeniyle oturulmaz hale gelmesi ya da fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle, Sigortalı'nın evinde bulunması gerektiği durumlarda, Şirket, sigortalının Daimi İkametgahı'na dönüş masraflarını ödeyecektir. Evde meydana gelen hasarla ilgili yetkili mercilerden alınmış raporların Tur Assist'e ibraz edilmesi gereklidir. (Sigorta şirketi veya polis raporu gibi).

Bu menfaat, sadece, sigortalının asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür.

İlaç gönderilmesi organizasyonu

Şirket ilgili doktor tarafından acil olarak yazılmış ve Sigortalı'nın seyahat ettiği yerde bulunamayan ilaçların Sigortalı'ya gönderilmesi işlemini organize edecektir. İlaç bedelleri Sigortalı tarafından, nakliye masrafları Şirket tarafından karşılanacaktır.

Bagajın Bulunması ve Sigortalıya Ulaştırılması

Şirket, raporların hazırlanmasında sigortalıya yardım sağlayacak ve tarifeli havayolu uçuşlarında kaybolan bagajların bulunması için gereken görüşmelerde ona tavsiyelerde bulunacak veya yardımcı olacaktır.

Bagajın bulunması halinde, Şirket söz konusu bagajı Daimi İkametgah'a veya seyahat için tasarlanan varış yerine gönderecektir.

Tarifeli Bagaj Kaybı, Zarar Görmesi, Çalınması

Tarifeli havayolu uçuşlarında bagajın kaybolması, çalınması veya zarar görmesi halinde Havayolu Şirketi'nce belirlenen süre içerisinde (Minimum 21 gün) bulunamaması durumunda havayolunun kayıp, zarar ya da çalınma raporu şartı ile Şirket, Sigortalı'ya 300 € limit dahilinde ödeme yapacaktır.

Şirket tarafından ödenecek tazminat tutarı, sorumlu havayolu şirketinin ödemiş olduğu tazminat tutarı ile gecikmeli bagaj maddesi doğrultusunda Sigortalı'ya bir ödeme yapılmışsa bu tutar toplamının, Sigortalı'nın bildirdiği hasar bedelinden düşülmesi sonucu belirlenecektir. Sigortalı, bagaj içeriğinin listesini, tahmini fiyat ve alış tarihlerini, havayolu şirketinden alınan tazminat ödeme belgesini ibraz etmekle yükümlüdür.

Para, mücevher, kredi kartı ve herhangi bir özel doküman, seyahat çeki, cep telefonu, kamera, elektronik cihazlar, dizüstü bu teminatın kapsamı dışındadır.

Gecikmeli Bagaj

Tarifeli havayolu uçuşlarında bagajın kaybolup, varışı müteakip 24 saat içerisinde bulunamaması halinde havayolunun kayıp raporu şartı ile Şirket, Sigortalı'ya acil kişisel ihtiyaçlarını karşılaması için yapmış olduğu masrafların orijinal faturalarını Şirket'e göndermesi koşuluyla 100 € limit dahilinde ödeme yapacaktır.

Ceza davalarında kefalet

Şirket, yurtdışındaki mahkemelerde Sigortalı'nın ceza davalarındaki yasal masraf ve giderlerin ödenmesini garanti etmek için Sigorta'lıdan talep edilen mali kefalet ücretini, yetkili mercilere yatıracaktır.

Bu tutar müşteriye verilmeden önce Sigortalı'nın yetkilendirdiği bir kişinin bu tutarı Şirket'e ödemesi veya bir belge ile garanti etmesi gereklidir.

Bu menfaat kapsamındaki azami tutar 5.000.- Euro'dur. (Sigortalı söz konusu tutarı 15 gün içinde iade etmekle yükümlüdür.)

Yurtdışında nakit avans

Cüzdan, kredi kartı, bagaj kaybı veya çalınması, beklenmeyen hastalık ve kaza gibi durumlarda Sigortalı'nın ilk acil ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için 1.500 € limit dahilinde borç olarak nakit avans verilecektir. Bu tutar Sigortalı'ya verilmeden önce Sigortalı'nın yetkilendirdiği bir kişinin bu tutarı Şirket'e ödemesi veya bir belge ile garanti etmesi gereklidir. Sigortalı, her durumda yetkili mercilerden acil durumla ilgili onaylı bir rapor sağlamalıdır.

Acil Mesajların İletilmesi/ Tıbbı Bilgi ve Danışma

Sigortalı'nın talebi üzerine Şirket yukarıda belirtilen maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır.

Şirket medikal ekibi tarafından karşılaşılmaması gereken tüm acil sağlık durumları ile ilgili Sigortalı'ya bilgi verilir. İsimler, adresler ve doktor telefon numaraları, uzman, diş hekimi, hastane, teşhis ofisleri, eczane, gece veya tatil sırasında açık olan eczanelerin isimleri ilan edilir. Karşılaşılacak sağlık sorunlarına ilişkin olarak alınacak önlemler ile ilgili öneriler verilir, bununla birlikte tanıda bulunulmaz ve ilaç tavsiye edilmez. Acil tıbbi müdahale gerekiyorsa, organizasyon Şirket Tıbbi Ekibi tarafından sağlanır.

Sıkça Sorulan Sorular için tıklayınız

Dosyalar