• En Yakın Acente

  Yakınımdaki Acenteler

  YAKINDAKİ SERVİSLERİ ARAYIN
 • Online İşlemler

  Kullanıcı İşlemleri

  Poliçe Sorgulama

  Hasar Hizmet Merkezi

  0850 222 555 7
 • Birleşme İşlemi
  Duyurusu 
  Ticaret Unvanı :
  Liberty Sigorta Anonim Şirketi (“Şirket”)
  Ticari Adresi :
  Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No: 13/3, Ümraniye, İstanbul


  Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunca birleşme işlemine ilişkin alınan 06/06/2018 tarihli ve 969/12 numaralı kararı doğrultusunda hazırlanan birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporlarının ve ara bilançonun Genel Kurulun onayına sunulmasından önce otuz gün süresince 23/07/2018 tarihinden itibaren Şirket merkezimizde ve Şirketin internet sitesinde ilgililerin incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 149 uncu maddesi gereğince ilan olunur.

  Yüklenme Tarihi :17.07.2018

HASAR İŞLEMLERİ

Liberty Sigorta'nın yenilikçi ürünleri ile
siz ve sevdikleriniz güvence altında!

TARSİM

TARSİM

Toplumlar ürettikleri ile var olur. Liberty Sigorta tarımsal ürün sigortaları ile üreticinin yanındadır!

TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) sistemi dâhilinde ilgili Genel Şartlar ile Tarife Ve Talimatlar doğrultusunda tarımsal ürün sigortaları ile Liberty Sigorta üreticinin yanındadır.

Devlet Destekli Tarım Sigortalarında, Bitkisel Ürün Sigortasında Don teminatı ve İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası dışındaki tüm riskler için, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanmakta olup, kalan % 50'si sigortalı tarafından ödenmektedir. Don Teminatı için priminin üçte ikisi oranında, İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası için ise primin %60'ı Devlet tarafından karşılanmaktadır

Bu sigortalar ile ilgili Genel Şartlar,Teknik Şartlar ile Tarife ve Talimatlar için www.tarsim.org.tr adresinden daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bu ürünümüzde bulunan teminatlar:

Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası

Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olan parsellerde (açık alan) yetiştirilen bitkisel ürünlerde, meyve ağaçları ve asmaların kendileri ile fidanlarında, bağ ve meyve bahçeleri için dolu ağı ve örtü sistemlerinde; doğrudan neden olacağı maddi zararları; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife talimatlar kapsamında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat verilmektedir. 

Tüm bitkisel ürünler için;

 • Dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskınının ürünlerde neden olduğu miktar kaybı,
 • Dolunun yaş meyve, yaş sebze ve kesme çiçeklerde neden olduğu kalite kaybı, teminat kapsamına alınmaktadır. 

İsteğe bağlı olarak,

 • Don riski (yaş meyvelerde),
 • Dolu, dolu ağırlığı, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını risklerinin dolu ağı ve örtü sistemleri ile bu sistemlerin altında bulunan üründe neden olduğu zararlar,
 • Yaban domuzu riski(tarla ürünlerinde, sebzelerde, fidanlarda ve çilek için),
 • Yağmur riski (kiraz ürünü için),
 • Sap teminatı (arpa, buğday, çavdar, tritikale ve yulaf ürünleri için),
 • Salamuralık yaprak üretimi yapılan asma yaprakları, teminat kapsamına alınabilmektedir.

İsteğe bağlı ek teminatlar tek başına alınamaz.

 • Ekonomik olarak verime yatmış meyve ağaçları ve asmaların kendileri ile fidanlarında, dolu,  fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını, taşıt çarpması ve kar ağırlığı risklerinin neden olduğu tam hasarlar ürünle birlikte veya üründen bağımsız olarak sigorta ettirilebilir.
Devlet Destekli İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası

Bu sigorta, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen ilçelerde, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS‘ye) kayıtlı sigortalanmış kuru tarım alanlarında üretimi yapılan buğday ürününde ilçe genelinde gerçekleşen kuraklık, don, sıcak rüzgar ve sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış ile dolu paketi (Dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, sel ve su baskını, deprem) dışındaki risklerin kuru tarım alanlarında üretimi yapılan buğday ve buğday (sertifikalı tohumluk) ürününde neden olduğu verim kaybı riski (Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ilan ettiği ilçe bazında verim değerleri esas alınır) Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar çerçevesinde teminat kapsamına alınmaktadır. 

İsteğe bağlı olarak;

Bu ürünlerin sap kısmı teminat kapsamına alınabilmektedir.

Devlet Destekli Sera Sigortası

Çiftçi Kayıt Sistemine entegre olarak çalışan kontrollü Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabulü uygun görülen seralara ve içindeki ürünlere; poliçede belirtilen risklerin, doğrudan neden olacağı maddi zararlar karşılanmaktadır.

Bu sigorta ile Sera yapı malzemeleri, içindeki teknik donanım ve serada yetiştirilen bitkisel ürünler için risk inceleme ve değerlendirme sonucuna göre Dolu, Deprem, Taşıt çarpması ile Fırtına, Hortum, Yangın, Heyelan, Sel ve Su Baskını, Kar ve Dolu Ağırlığı riskleri teminat kapsamına alınabilmektedir.

Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Hayvancılık Bilgi Sistemine (HAYBİS) kayıtlı olan süt ve erkek besi sığırları ile mandalar, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabul edilir. 

Tarsim Genel şartlarında yazılı istisnalar dışında kalan, aşağıda yazılı riskler sigorta kapsamındadır.

 • Her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale, (Dar Kapsamlı Tarifede, tüm hastalıklar teminat dışıdır.),
 • Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması,                                           
 • Zehirli çayır otları ve yem’e bağlı zehirlenmeler,
 • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,
 • Yangın veya infilâk, sebebiyle meydana gelen ölümler, zorunlu kesimler,  yavru atma ve yavru ölümü, sonucu sigortalının doğrudan uğradığı maddi zararlar.

 İsteğe bağlı olarak;

Tarsim Genel şart,  Tarife ve Talimatlar çerçevesinde aranan şartlar sağlanıyorsa;  şap ve hırsızlık rizikoları teminat kapsamına alınabilmektedir.

Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Hayvancılık Bilgi Sistemine (HAYBİS) kayıtlı olan koyun ve keçi ile koç ve tekeler, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabul edilmektedir. 

Bu sigorta, sigortalı küçükbaş hayvanlarda; 

 • Genel Şartlar'ın A.3 maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale sonucu ölüm,
 • Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması,
 • Zehirli çayır otları ve yem‘e bağlı zehirlenmeler,
 • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,
 • Yangın veya infilâk

sebebiyle meydana gelen ölümler ve zorunlu kesimler sonucu sigortalının doğrudan uğradığı maddi zararlar Tarife ve Talimatlar çerçevesinde sigorta kapsamındadır. 

İsteğe bağlı olarak;

Tarsim Genel şart ile Tarife ve Talimatlar çerçevesinde aranan şartlar sağlanıyorsa; şap ve hırsızlık rizikoları teminat kapsamına alınabilmektedir.

Devlet Destekli Kümes Hayvanları Sigortası

Hayvancılık Bilgi Sistemine (HAYBİS) kayıtlı bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları ile açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabul edilmektedir.

Tarsim Genel şartlarında yazılı istisnalar dışında kalan, aşağıda yazılı riskler sigorta kapsamındadır.

 • 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na göre, ihbarı mecburi bulaşıcı hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü kanatlı hayvan hastalıkları (Açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları sadece Dar Kapsamlı Tarife kapsamında sigortalanabilmekte olup, Dar Kapsamlı Tarifede, tüm hastalıklar teminat dışıdır.),
 • Her türlü kazalar ve zehirlenmeler,
 • Her türlü doğal afetler,
 • Yangın veya infilak sebebiyle, meydana gelen ölümler, zorunlu öldürme ve mecburi kesim riskleri sigorta kapsamındadır.
Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası

Su Ürünleri Kayıt Sistemine (SKS) kayıtlı olan, deniz ve iç su tesislerinde yetiştirilen su ürünleri ile kafes ve ağları, risk inceleme ve değerlendirmesi sonucuna göre sigortaya kabul edilir. 

Bu sigorta ile teminat verilen su ürünleri için;

 • Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan her türlü hastalık,
 • Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler,
 • Her türlü doğal afet,
 • Kazalar,
 • Predatörler,
 • Alg patlaması.

sebebiyle su ürünleri stokunda meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar, 

Kafes ve Ağlar için;    

 • Her türlü doğal afet,
 • Kazalar,
 • Predatörler,

nedeniyle meydana gelen maddi zararlar, teminat kapsamındadır.

Devlet Destekli Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası

Hayvancılık Bilgi Sistemi (HAYBİS) ve Arıcılık Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı olan, plakalı, modern ve aktif (içinde arı olan) kovanlar sigorta kapsamındadır.

Bu sigorta, aktif (içinde arı olan) kovanların;

 • Fırtına,
 • Hortum,
 • Yangın,
 • Heyelan,
 • Deprem,
 • Taşıt çarpması,
 • Sel ve Su Baskını,
 • Vahşi Hayvan Saldırısı,
 • Kovanların nakliyesi esnasında; çarpma, çarpışma, devrilme, yanma vb. (Sadece Gezginci Arıcılık için geçerlidir.),

nedenler sonucu meydana gelen zararlar,  Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar çerçevesinde sigorta kapsamındadır. 

Sigorta süresi 1 yıldan az olmamak koşuluyla, sigortaya kabul şartları;

 • Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olması,
 • En az 30 adet kovan olması,
 • İşletmede bulunan, Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan bütün kovanların sigorta edilmesi,
 • Gezginci arıcılık yapan üreticiler için, poliçe yapılmadan önce kovanları nakledeceği adresler ve nakliyatı gerçekleştireceği araç tipleri ve işaretlerinin Tarım Sigortaları Havuzuna bildirilmesi,
 • Kovanların aktif, arılı, plakalı ve modern olması zorunludur.

Bu şartlara uymayan kovan ve içindeki arı kolonisi teminat kapsamına alınmaz.

Sıkça Sorulan Sorular için tıklayınız