• En Yakın Acente

  Yakınımdaki Acenteler

  YAKINDAKİ SERVİSLERİ ARAYIN
 • Online İşlemler

  Kullanıcı İşlemleri

  Poliçe Sorgulama

  Hasar Hizmet Merkezi

  0850 222 555 7
 • Birleşme İşlemi
  Duyurusu 
  Ticaret Unvanı :
  Liberty Sigorta Anonim Şirketi (“Şirket”)
  Ticari Adresi :
  Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No: 13/3, Ümraniye, İstanbul


  Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunca birleşme işlemine ilişkin alınan 06/06/2018 tarihli ve 969/12 numaralı kararı doğrultusunda hazırlanan birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporlarının ve ara bilançonun Genel Kurulun onayına sunulmasından önce otuz gün süresince 23/07/2018 tarihinden itibaren Şirket merkezimizde ve Şirketin internet sitesinde ilgililerin incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 149 uncu maddesi gereğince ilan olunur.

  Yüklenme Tarihi :17.07.2018

HASAR İŞLEMLERİ

Liberty Kasko ürünleri ile aracınız emin ellerde !

Kara Taşıtları Kasko Sigortası

Kara Taşıtları Kasko Sigortası

Kasko Sigortasının bütün teminatlarının yanında İhtiyari Mali Mesuliyet, Ferdi Kaza, Yol Yardım Ve Cam Yardım hizmetleri de bulunmaktadır.

Aracınızın karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlarla çarpışması, gerek hareket, gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında, araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar, üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler, aracın yanması, aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi, teminat poliçede belirtilmek şartıyla yukarıda sıralanan riziko gruplarından sadece biri veya birkaçı için verilebilir.

Bu ürünümüzde bulunan teminatlar:

EK TEMİNATLAR VE ÖZEL ŞARTLAR
TEMİNAT KONUSU VE KAPSAMI

Bu kasko sigortası ile sigortacı, sigortalının, karayolunda kullanılabilen ve poliçede plaka, kullanım tarzı ve diğer detayları belirtilen taşıtlardan doğanmenfaatinin aşağıdaki tehlikeler dolayısıyla ihlali sonucu uğrayacağı maddi zararları Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları ve bu poliçedebelirtilen özel şartlar kapsamında temin eder.

 • Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlarla çarpışması,
 • Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bircismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
 • Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler ile fiil ehliyete sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar,
 • Aracın yanması,
 • Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi.
GREV, LOKAVT, KARGAŞALIK, HALK HAREKETLERİ

Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarının; A.4.2. maddesi hükmü aksine, Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk hareketleri ve Terör ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar ile A.4.3. maddesi hükmü aksine, Genel Şartların A.5.maddesinin 5.9 uncu bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde teminat altına alınmıştır.

SEL VE SU BASKINI KLOZU

Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.4.5 maddesi hükmü hilafına, sigortalı aracın sel ve su baskını nedeni ile maruz kalacağı hasarlar poliçe teminatı kapsamındadır.

DEPREM, TOPRAK KAYMASI, FIRTINA, DOLU, YILDIRIM VE YANARDAĞ PÜSKÜRMESİ KLOZU

Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.4.4 maddesinde belirtilen deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım ve yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelebilecek zararlar poliçe teminatı kapsamındadır. Bu teminat kapsamında hasar anında muafiyet uygulanmayacaktır.

SİGARA VE BENZERİ MADDE ZARARLARI KLOZU( 10 YAŞINDAN BÜYÜK ARAÇLAR İÇİN VERİLMEYECEK!)

Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.4.6 maddesi hükmü hilafına taşıtta sigara ve benzeri maddelerin teması ile meydana gelenyangın dışındaki zararlar teminat altına alınmıştır.

ÇEKİLEN VEYA ÇEKTİRİLEN ARACA GELEN ZARARLAR KLOZU

Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.4.7. maddesi hükmü hilafına, yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar teminat altına alınmıştır.

KEMİRGENLERİN VEREBİLECEĞİ ZARARLAR İLE İLGİLİ KLOZ

Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.4.13 maddesinde belirtilen kemirgenlerin verebileceği zararlar poliçe teminatı kapsamındadır.

ARAÇ ÇALINMASI KLOZU

Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları uyarınca sigortalı araç anahtarının kullanılmak suretiyle aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu oluşacak zarar ve hasarlar poliçe teminatı dışındadır. Ancak, sigortalı araç anahtarının gasp yoluyla veya sigortalı ya da aracı kullanımına tahsis ettiği kişinin ev veya işyeri niteliğindeki kapalı ve kilitli bir mek¢nda muhafazası sırasında bu mek¢na, kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak, başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açarak, kırma, delme, yıkma, devirme, zorlama, öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle ya da araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanarak veya aşma suretiyle girilerek ele geçirilmesi sonucunda aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi poliçe teminatı kapsamına alınmıştır. Ayrıca sigortalı aracın, kanunen geçerli belge karşılığında gözetim, bakım ve onarım amacıyla teslim edildiği otopark, oto yıkama, tamirhane ve benzeri işletmelerden ( bu işletmelerin fiillerinden sorumlu olduğu kişilerce ( sahibi, personeli vs. ) çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi hariç olmak üzere ) çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelecek zarar ve hasarlar, sigortalının sorumlular hakkında yasal soruşturma başlatmış olması koşulu ile poliçe teminatı kapsamındadır.

ANAHTAR KAYBI/KİLİT VE ALARM DEĞİŞİKLİĞİ

Sigortalı araç anahtarının kaybolması veya çalınması halinde; araç güvenliğini sağlamak amacıyla anahtarın kopyalanması, alarm veya immobilizer sisteminin yeniden kodlanması, komple kilit kontak setinin değiştirilme masrafları, poliçe vadesi içerisinde Bir (1) kereye mahsus olmak üzere azami 1.000.-TL ile sınırlı olmak kaydıyla, poliçe teminatı kapsamındadır.

EKSİK/AŞKIN SİGORTA UYGULAMASI

Poliçede belirtilen araç ve aracın üzerine fabrika çıkışında standart donanım olarak monte edilmiş ses, iletişim ve görüntü cihazları ile aksesuarlar için eksik/aşkın sigorta uygulanmayacaktır.

ARAÇ KULLANIM TİPİ KLOZU

Kiralık araç (rent a car) (uzun/kısa süreli kiralama), taksi, dolmuş, hatlı araç, havaalanı aracı, sürücü kursu aracı, yarış araçları, test sürüşü amaçlı kullanılan araçlara ait tüm hasarlar işbu poliçe teminatının dışındadır.

HASAR DURUMUNDA İSTENECEK BELGELER

Ruhsat fotokopisi, ehliyet fotokopisi, Trafik Kazası Tespit Tutanağı aslı ve/veya İfade Tutanağı aslı ve Görgü Tespit Tutanağı aslı veya Anlaşmalı Tutanak aslı, Alkol Raporu aslı (Tutanakta alkol oranı ölçümü belirtilmediyse).

Yukarıda belirtilen evrakların sigorta şirketine eksik olarak teslim edilmesi halinde bu evraklar dışında bir evrak talep edilmesi halinde talep edilen evrak sigortalının bildirdiği GSM numarasına SMS ile iletilir. Ayrıca hasar türüne bağlı gerekli olabilecek evrakların listesine www.libertysigorta.com.tr web adresinden ulaşılabileceği gibi hasar dosyasına özel güncel eksik evrak bilgilerine de aynı web sitesinde yer alan "Dosya Sorgulama" hizmetinden ulaşılabilir.

HASAR TARİHİ İTİBARİ İLR RAYİÇ DEĞERİN TESPİTİNDE ESAS ALINCAK REFERANS DEĞER

Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarının B.3.3.2.2 maddesi gereğince aracın tam hasara uğraması halinde aracın hasar anındaki rayiç değeri, B.3.3.2.4 maddesi gereğince aracın çalınması halinde çalınma günündeki rayiç değeri ödenir. Rayiç değerin tespiti konusunda taraflar aşağıdaki koşullarda mutabık kalmışlardır.

Aracın piyasa rayiç değeri; hasar tarihi itibariyle aracın model yılı, hasar geçmişi, kilometre bilgisi, mekanik, kaporta ve boya değişim/onarım durumları da dikkate alınarak, şirketin hasar rayiç tespiti için görevlendirmiş olduğu eksper tarafından, sigortalı araç markasının yetkili satıcıları ve ikinci el araç satıcıları nezdinde yapılacak rayiç değer araştırması sonucu belirlenir.

Aracın piyasa rayiç değerinin belirlenmesi sırasında, aracın emsal ve muadilinin bulunamadığı durumlarda Türkiye Sigorta Birliği'nin web sitesinde hasar tarihi itibariyle yayınlanan rayiç bedel dikkate alınacaktır.

İşbu poliçe ile sigortalı aracın standardının dışında yer alan, fabrika çıkışında veya sonradan ilave edilmiş ses, görüntü ve iletişim cihazları ile aksesuarlar, bedeli poliçede belirtilmek kaydıyla teminat altına alınır.

HASAR TAZMİN YÖNTEMİ

Sigortalı aracın hasara uğraması durumunda öncelikle zarar gören parça ve/veya parçaların onarımı yoluna gidilir. Hasarlı parçaların onarımının mümkün olmadığı durumlarda sigorta şirketi tarafından tedarik yapılabilir.

TEDARİK YAPILACAK PARÇA TÜRÜ

Bu poliçe kapsamında oluşabilecek hasarlarda, kullanılacak yedek parça tanımı için, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde yayınlanmış olan 01.01.2006 tarih ve 2005/4 sayılı 'otomotiv sektöründeki dikey anlaşmalara ilişkin blok muafiyeti tebliği esas alınacaktır.

Araçta bulunan hasarlı ve değişimi gereken parçanın orijinal olması halinde yukarıda belirtilen mevzuat çerçevesinde orijinal parça kullanılacaktır. Araçtaki hasarlı parçanın orijinal olmaması halinde ise eşdeğer parça kullanılacaktır.

ONARIMIN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ SERVİS

Sigortalı aracın onarımı, Liberty Sigorta'nın web sitesinde (www.libertysigorta.com.tr) yayınlanan anlaşmalı servislerde gerçekleştirilir. Sigortalının, anlaşmasız servisten hizmet alması, sigorta şirketinin onayı ile mümkündür.

HASARSIZLIK İNDİRİM KLOZU

Poliçenin vade sonunda ara verilmeksizin ve aynı süre için yenilenmesi ve poliçe dönemi içerisinde herhangi bir hasar olmaması halinde, sigortacı tarafından yenileme dönemindeki tarifesi üzerinden aşağıdaki indirimler uygulanır.

1.Yılın Sonunda %30

2.Yılın Sonunda %40

3.Yılın Sonunda %50

4.Yılın Sonunda %60

Trafik Kazası Tespit Tutanağı`na göre sigortalı araç sürücüsünün kusursuz bulunduğu ve şirketimizin %100 oranında rücu yapabildiği hasarlar ile bir kereye mahsus olmak üzere cam hasarları hasarsızlık indirimini etkilemeyecektir. Poliçe vadesi içerisinde birden fazla cam hasarı gerçekleşirse, bu hasarlar cam dışındaki hasarlar gibi değerlendirilir. 

Poliçe vadesi içerisinde %100 rücu imkanı bulunmayan bir hasar veya ikinci cam hasarı durumunda yenileme poliçede hasarsızlık indirimi aşağıdaki şekilde uygulanır:

Önceki Poliçe Hasarsızlık İndirimi Oranı: Yenileme Poliçe Hasarsızlık İndirimi Oranı:
%0 %0
%30 %15
%40 %30
%50 %40
%60 %50

 

Poliçe vadesi içerisinde ilk cam hasarı dışında %100 rücu imkanı bulunmayan tek hasar gerçekleşmesi ve hasarın Liberty Ekstra Servislerinde onarılması durumunda yenileme poliçede hasarsızlık indirimi aşağıdaki şekilde uygulanacaktır. Liberty Ekstra servislerine ait bilgilere www.libertysigorta.com.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz. 

Önceki Poliçe Hasarsızlık İndirimi Oranı: Yenileme Poliçe Hasarsızlık İndirimi Oranı:
%0 %0
%30 %30
%40 %40
%50 %50
%60 %60

Onarım yapılan servise bakılmaksızın poliçe vadesi içerisinde birden fazla hasar (Trafik Kazası Tespit Tutanağı`na göre sigortalı araç sürücüsünün kusursuz bulunduğu ve % 100 rücu imkanı bulunan hasarlar ve ilk cam hasarları bu sayının dışında tutulacaktır) meydana gelmesi durumunda yenileme poliçede hasarsızlık indirimi tamamen yitirilir.

KISMİ HASARLARDA SÖZLEŞMEYİ FESİH HAKKI

Türk Ticaret Kanunu'nun 1428.maddesi gereğince kısmi hasar halinde sigortacı poliçeyi fesih etme hakkına sahiptir.

EKSPER ATAMA KLOZU

Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigorta ettirenin veya sigorta sözleşmesinden menfaat sahibi olan kişinin serbestçe eksper tayin etme hakkı vardır. Bu yönde talebin bulunması halinde atama, Sigorta Bilgi Merkezi nezdinde teşkil edilen "Eksper Atama ve Takip Merkezi" üzerinden yapılabilir.

BEYAN KLOZU

Liberty Sigorta A.Ş, sigorta ettirenin beyanına dayanarak, işbu poliçede yazılı sigorta konularını karşılarında gösterilen teminatlarla sınırlı olmak kaydıyla ekli genel şartlar, klozlar ve poliçede yazılı özel şartlar uyarınca ve belirtilen sigorta bedelleri ile teminat altına alır. Ayrıca istenildiği takdirde ilgili tüm genel şartlar " www.libertysigorta.com.tr " adresinden temin edilebilir.

KİŞİSEL EŞYA KLOZU

Sigortalı araçta bulunan sigortalı veya 1.derece yakınlarına (Anne, Baba, Eş ve Çocuk) ait kişisel eşyalar, araç ile birlikte olmak kaydıyla Kaza ve Yanma ile araçla birlikte veya münferiden Çalınma sonucu uğrayacağı zararlar, poliçe vadesi içerisinde Bir (1) kereye mahsus olmak üzere azami 1.000 TL`sına kadar poliçe teminatı kapsamındadır. Ancak, her türlü mücevher, nakit para, kredi kartı, hisse senedi, tahvil, çek, senet ve benzeri kıymetli evrak ile her türlü elektronik cihaz (Cep telefonu, diz üstü bilgisayar, kamera, fotoğraf makinesi v.b.) poliçe teminatı dışındadır.

HASAR İKAME KLOZU

Aracın herhangi bir hasara maruz kalması sonucunda, sigorta bedelinin ödenen tazminat miktarı kadar eksildiği durumlarda (Ses,görüntü ve iletişim cihazları hariç olmak üzere) sigortacı ek prim alma hakkını kullanmaksızın eksilen sigorta bedelini otomatik olarak hasar öncesi tutara yükseltmeyi kabul ve taahhüt eder.

CAM HASARLARI KLOZU

CAM HASARLARI MUAFİYET KLOZU
Şirketimizin anlaşmalı cam servisleri dışında gerçekleştirilen cam onarımlarında 200 TL`den az olmamak kaydıyla cam hasar tutarının %25`i oranında muafiyet uygulanır. Sıfır km. araçlarda (aracın ilk tescil tarihinden itibaren 12 ay süresince) bu muafiyet uygulanmaz

CAM HASARLARI KLOZU
Sigortalı araca ait münferit cam hasarları ile ses, müzik, görüntü, iletişim cihazları ve kişisel eşya hırsızlığı sırasında oluşan cam hasarlarında öncelikle camın onarımı esastır. Cam hasarlarında, eğer belirtildiyse, 3.2. Hasar Durumunda Sigortalının Üzerinde Kalacak Tutar ve Muafiyetler başlığı altında yer alan muafiyetler uygulanır. Binek araçlarda kırılan camın yerine logosuz yerli cam takılması durumunda, değiştirilen yerli cam poliçe vadesi sonuna kadar 2 defa “sadece cam kırılması hasarlarına karşı” garanti altında olacaktır.

LIBERTY YARDIM KLOZU

Liberty Sigorta Hizmet Merkezi`ne müracaat etmek koşuluyla, "Araç Yardım, Kişisel Yardım ve Sosyal Yardım Hizmetleri" başlıkları altında, içeriği, şartları ve limitleri ekli Liberty Sigorta Yardım Hizmetleri ve Şartları Kitapçığında belirtilen hizmetler sunulur. Hizmet içeriği ve şartları hakkında, lütfen yardım hizmetleri ve şartları kitapçığına bakınız.

Bu hizmetlerden yararlanmak için 0850 222 555 7 numaralı telefondan Liberty Sigorta Hizmet Merkezi aranmalıdır.

LIBERTY MİNİ ONARIM KLOZU

İşbu poliçe kapsamına, ekli "Mini Onarım Hizmeti kitapçığında" belirtilen limit ve şartlarla Mini Onarım Teminatı d¢hil edilmiştir. Bu teminat kapsamında giderilen hasarlar sonucu hasarsızlık indirimi etkilenmeyecektir. Bu teminat kapsamına giren küçük ölçekli hasarların giderilmesi için "Hasar Tespiti" yaptırmak üzere mini onarım servisine, kasko poliçesi ve kimlik ile birlikte poliçe süresi içerisinde başvurulması gerekmektedir. Mini onarım servislerine ait iletişim bilgileri, "0850 222 555 7 telefon numarası aranarak" Hizmet Merkezi`nden veya "www.libertysigorta.com.tr" web sitesinden öğrenilebilir.

HUKUKSAL KORUMA (KASKO) KLOZU

İşbu poliçeye Hukuksal Koruma Sigortası, ekli genel şartlar ve bu poliçede belirtilen özel şartlarlarla teminata dahil edilmiştir. Motorlu araca bağlı hukuksal koruma ve sürücü hukuksal koruma; sigorta ettirenin sadece aleyhine açılan dava ve takipleri için aşağıda belirtilen teminat türleri ve yazılı limitler dahilinde teminata dahildir. Yıllık azami ödenecek tazminat tutarı yukarıda belirtilen Hukuksal Koruma Sigorta Bedeli ile sınırlıdır.

Teminat Türleri ve Limitler (Hukuksal Koruma Sigorta Bedeli Üzerinden): Vekalet ücreti %20, Dava Masrafları %20, Danışmanlık %4, Hakem Ücreti %4, Teminat Mektubu %8, İcra Masrafı %18, Temyiz %4, Karar Düzeltme %2, Sadece İhtarname Ücreti %9, Sadece Tespit Masrafları %2, Sadece Dilekçe Yazımı ve Cevapları ve İhtarname Çekimi %4, İlk Dava Masrafları Avansı % 5.

Yukarıdaki teminat türleri için ödenecek tutarlar masrafın yapıldığı tarihte geçerli olan ve Adalet Bakanlığı`nca hazırlanan resmi ücret ve masraf tarifeleri ile sınırlıdır. Sigortanın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle sigortalının iradesi dışında meydana gelebilecek bir olay sonucu hukuki danışmanlığa ihtiyaç duyması veya davalı duruma düşmesi sonucu meydana gelen harcamalar teminata dahildir. Bu kapsamın dışında kalan olaylarla ilgili harcamalar teminat haricidir. Şirketler adına akdedilecek poliçelerde sürücü hukuki koruma sigortası teminatı, sürücünün şirketteki görevi ile ilgili faaliyetleri ile sınırlıdır.

POLİÇEDE SEÇİLMİŞ OLMASI KAYDIYLA GEÇERLİ OLAN EK TEMİNATLAR
YANLIŞ AKARYAKIT DOLUMU KLOZU

Sigortalı aracın yetkili akaryakıt servis istasyonlarında bordrolu olarak çalışan pompacının yakıt ikmali sırasında kasıtlı veya kusurlu olarak yanlış yakıt vermesi sonucu sigortalı aracın maruz kalacağı mekanik zararlar ve zararı azaltmaya yönelik önlemlere ilişkin masraflar olay başına ve yıllık toplam 1.000 TL limit ile teminat altına alınmıştır. Hasar durumunda hatalı doluma ilişkin akaryakıt faturasını, akaryakıt istasyonunun olayla ilgili beyanını ve ilgili aracın yetkili oto servislerinin ve uzmanlarının yanlış dolumu tespit eden raporları sigortalı tarafından ibraz edilmelidir.

Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik'te belirtilen standartlara uygun olmayan istasyonlardan alınan veya yine bu yönetmeliğe uygun olmayan akaryakıtın verebileceği her türlü zarar teminat kapsamı dışındadır.

KULLANIM VE GELİR KAYBI TEMİNATI KLOZU

Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.4.8 maddesi hükmü hilafına taşıtın sigorta kapsamına giren tam veya kısmi bir zarara uğraması nedeni ile tam hasar halinde tazminatın ödenmesine, kısmi hasar halinde hasarın giderilmesine kadar olan sürede poliçede bu korumaya ilişkin belirtilen limitle sınırlı olmak üzere kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar, poliçede belirtilmiş olan limitler dahilinde teminata dahil edilmiştir. Her bir olayda ilk 72 saat boyunca tazminat ödemesi yapılmayacaktır.

YURT DIŞI TEMİNATI KLOZU

Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.2 maddesi hükmüne hilafen A.4.1 maddesi ile belirtilen Türkiye sınırları dışında meydana gelen kasko zararları teminat altına alınmıştır. Ancak bu teminat sadece aşağıda belirtilen ülkeler için geçerli olacaktır. Kasko Sigortası Genel Şartları'nın Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Zararlar başlığı altında yer alan A.4/2, 3, 4 ve 5. maddelerindeki teminatlar ve Taşınan Yük teminatları ile İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası teminatı poliçede temin edilmiş olsa dahi yurtdışında geçersizdir. Kaza anında yerel yetkililere tutanak tutturulması, hasarın tespiti için ekspertiz yaptırılması ekspertiz raporunun ve tamir masraflarına ait orijinal faturaların mahalli konsolosluğumuz veya resmi makamlar tarafından onaylanması ve hasar bedelinin Türkiye'de Türk Lirası olarak ödenmesi taraflar arasında kararlaştırılmıştır. Yurt dışında gerçekleşen hırsızlık hasarlarında %20 oranında tenzili muafiyet uygulanır.

Ancak bu teminat Irak, İran, Kuzey Kore, Suriye, Sudan, Küba ve Afganistan’da kesinlikle geçerli değildir

DİĞER AKSESUAR KLOZU

Sigortalı aracın fabrika çıkışı standart donanımı içerisinde yer alan aksesuarlar (Klima, taksimetre, takometre, alarm cihazı, buzdolabı, çelik jant ve benzeri ) otomatik olarak sigorta teminatına dahil edilir. Sigortalı aracın orijinal standardında bulunmayan, sonradan monte edilmiş bu tür aksesuarlar, poliçede belirtilen bedel üzerinden ve ek prim alınmak suretiyle teminata dahil edilir. Sigorta konusu cihazların tamamen hasarlanması veya çalınması durumunda ödenecek tazminat, cihazın marka, tip ve seri numarası itibariyle piyasa rayiç bedeline göre belirlenir. Ancak, poliçede tip ve seri numarası belirtilmemiş cihazlar için ödenecek tazminat, poliçede belirtilen sigorta bedeli ile sınırlı olmak kaydıyla,ilgili markanın piyasadaki en düşük model değerine göre belirlenir.

KIYMET KAZANMA TENZİLİ KLOZU

İşbu kloz uyarınca, Kasko Sigortası Genel Şartlarının B.3.3.1.3.maddesi son paragrafı hükmü hilafına Kasko sigortası kapsamında teminat altına alınmış olan araçta, sigorta teminatına dahil kısmi bir hasar meydana gelmesi halinde hasar tazminatı; belirlenen hasar tutarından, onarım sonucu (Lastik, akü, katalitik konvertör ve belirli sürelerde değiştirilmesi gereken parçalar istisna olmak üzere) araçta meydana gelen kıymet artışı düşülmeksizin ödenir. Lastik, akü, katalitik konvertör ve belirli sürelerde değiştirilmesi gereken parçalar için, bu parçaların aşınma durumu da göz önüne alınarak %20'yi aşmamak üzere kıymet kazanma tenzili uygulanır.

YENİ DEĞER KLOZU

Sıfır km. aracın, poliçe süresi (maksimum 12 ay ) içinde tam hasara (yanması, çalınması ve pert olması) uğraması durumunda ödenecek tazminat, aracın marka, model, tip ve aksesuar özellikleri aynı olan yenisinin hasar tarihindeki anahtar teslim satış fiyatı üzerinden değerlendirilecektir. Tazminat ödeme aşamasında aynı marka, tip, aynı model veya aynı model piyasada yok ise bir üst model aynı tip aracın fabrika çıkış özelliklerinde değişiklik olmuşsa, gelişen ya da ilave edilmiş parçaların artan değerleri ödenecek tazminattan indirilir. Ancak mevcut aksesuarlarda meydana gelen küçük değişimler, kasa değişimleri ve diğer küçük değişiklikler bu indirimden muaf tutulacaktır.Kloz hükümlerinin uygulanabilmesi için sıfır km. aracın trafik ilk tescil tarihi ile sigorta poliçesi tanzim tarihi arasındaki sürenin 30 günü (30.gün dahil) aşmaması gereklidir. İşbu teminat binek otomobil, arazi taşıtı(SUV) ,minibüs ve kamyonetler için geçerli olup, diğer tüm kullanım tarzlarında ve günlük ve/veya uzun süreli kiraya verilen her türlü araçlar bu teminatın kapsamı dışındadır.

TAŞINAN EMTİA KLOZU

Poliçede belirtilen araçta taşınacak olan ve sadece sigortalı ve/veya sigorta ettirene ait emtia, sigortalı aracın uğrayacağı kasko hasarı sonucunda oluşacak ziyan ve hasarlar için temin edilmiştir.

 • Taşınan emtianın araç dışında bulunması halinde uğrayacağı zararlar hiçbir şekilde teminat altında değildir. Araç park halindeyken taşınan emtianın çalınması, sadece bunların sigortalı araçlarla birlikte çalınmış olması halinde temin edilir.
 • Emtiada meydana gelecek hasarlar, sigortalı araçta teminata dahil diğer hasarlarla birlikte bir kaza neticesinde ve onlarla aynı zamanda meydana gelmedikçe sigorta teminatına dahil değildir.
 • Poliçede aksine hüküm bulunmadıkça taşınan emtianın araçtan bağımsız kısmen veya tamamen çalınması ve yanması teminatın dışındadır.
 • Taşınan emtia ile ilgili yasal kayıtların mevcut olması şarttır.
 • Her bir hasarda ödenecek tazminat tutarı üzerinden % 10 oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır.

Mücevherat, değerli maden, para, kıymetli evrak, sanat eserleri, antika eşya, kürk, saat, cep telefonu ve kontör ve komple ev eşyası taşımaları bu sigorta teminat kapsamı dışındadır.

SES, GÖRÜNTÜ VE İLETİŞİM CİHAZLARI KLOZU

Bilgi formu ve/veya poliçede tip, seri numarası bulunmayan ve araca sonradan monte edilmiş cihazlar için ödenecek tazminat, poliçede belirtilen sigorta bedeli ile sınırlı olmak kaydıyla, ilgili markanın piyasadaki en düşük model değerine göre belirlenir.

Telefon ve telsiz cihazları hasarlarında tesis, tahsis ve hat bedeli teminat kapsamı dışındadır.

Araç orijinalinde bulunsun ya da sonradan monte edilmiş olsun, yukarıda bahsi geçen her türlü müzik, ses, iletişim ve görüntü cihazları (Radyo- Teyp, Telefon, Telsiz, CD ve Kolonlar, Equalizer, Amfi, Player, Televizyon vb) ve tertibatının çalınması halinde, yerine ikame edilecek cihaz ve tertibatının zeyilname ile teminat kapsamına alınması gerekmektedir.Aksi takdirde, cihaz ve tertibatta oluşacak hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

DİĞER AKSESUAR KLOZU

Sigorta konusu cihazların tamamen hasarlanması veya çalınması durumunda ödenecek tazminat, cihazın marka, tip ve seri numarası itibariyle piyasa rayiç bedeline göre belirlenir. Ancak, poliçede tip ve seri numarası belirtilmemiş cihazlar için ödenecek tazminat, poliçede belirtilen sigorta bedeli ile sınırlı olmak kaydıyla, ilgili markanın piyasadaki en düşük model değerine göre belirlenir.

Sıkça Sorulan Sorular için tıklayınız

Dosyalar