• En Yakın Acente

  Yakınımdaki Acenteler

  YAKINDAKİ SERVİSLERİ ARAYIN
 • Online İşlemler

  Kullanıcı İşlemleri

  Poliçe Sorgulama

  Hasar Hizmet Merkezi

  0850 222 555 7
 • Birleşme İşlemi
  Duyurusu 
  Ticaret Unvanı :
  Liberty Sigorta Anonim Şirketi (“Şirket”)
  Ticari Adresi :
  Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No: 13/3, Ümraniye, İstanbul


  Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunca birleşme işlemine ilişkin alınan 06/06/2018 tarihli ve 969/12 numaralı kararı doğrultusunda hazırlanan birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporlarının ve ara bilançonun Genel Kurulun onayına sunulmasından önce otuz gün süresince 23/07/2018 tarihinden itibaren Şirket merkezimizde ve Şirketin internet sitesinde ilgililerin incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 149 uncu maddesi gereğince ilan olunur.

  Yüklenme Tarihi :17.07.2018

HASAR İŞLEMLERİ

Liberty Kasko ürünleri ile aracınız emin ellerde !

Liberty Genişletilmiş KaskoCAN

Liberty Genişletilmiş KaskoCAN

Liberty Genişletilmiş KaskoCAN ile sadece aracınızın içinde değil, aracınızın dışında da kendinizi güvence altına alın!

Liberty Genişletilmiş KaskoCAN, otomobil ve kamyonet kullanım tarzındaki araçlar için düzenlenebilmekte olup; Kasko, İhtiyari Mali Mesuliyet, Ferdi Kaza ve Yol Yardım teminatlarının yanı sıra poliçede belirtilen sigortalının sadece araç içinde değil araç dışında da uğrayabileceği kazaları kapsayan Ferdi Kaza (Sigortalı için) teminatını da içermektedir.

Bu ürünümüzde bulunan teminatlar:

İhtiyari Mali Mesuliyet

Poliçe ile İhtiyari Mali Sorumluluk teminatı poliçe üzerinde gösterilen bedeller ile "Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları" ve belirtilen özel şartlar çerçevesinde temin edilmiştir.

Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının ek sözleşmeyle teminat kapsamına alınabilecek hal ve teminat dışında kalan haller başlığı altında madde 3`te belirtilen manevi tazminat talepleri, olay başına ve yıllık toplamda 1.000.-TL limit ile poliçede belirtilen ana limitlerin sınırları içerisinde ve bu limitleri arttırmamak üzere teminat kapsamı içine alınmıştır.

Manevi tazminat limiti isteğe olarak ek prim alınmak suretiyle toplam limitin %25 'i ile sınırlı olacak şekilde arttırılabilir.

Ferdi Kaza

Poliçe ile sigortalı araçta seyahat eden sürücü ve/veya yolcular için, araç ruhsatında belirtilen koltuk sayısının eksiksiz girilmiş olması kaydıyla, Ferdi Kaza teminatı poliçede gösterilen bedeller ile "Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları" ve burada belirtilen özel şartlar çerçevesinde temin edilmiştir.

Ferdi Kaza (Sigortalı İçin)

İşbu poliçe, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları ve bu poliçede belirtilen özel şartlar çerçevesinde, sigortalıyı sigorta müddeti içinde maruz kalacağı kazaların neticelerine karşı temin eder. Ferdi Kaza teminatı sadece poliçe üzerinde sigortalı olarak belirtilen kişi için sigortalı araç dışında gerçekleşebilecek kazaları da kapsamakta olup, araçta bulunabilecek diğer kişileri ise kapsamamaktadır.

İSTİSNALAR

Taraflar arasında anlaşılmış ve mutabakata varılmıştır ki, diğer tüm hususlar poliçedeki hüküm ve şartlara ve istisnalara tabi olmak kaydıyla, aşağıda yazılı meslek grubuna mensup sigortalı teminat kapsamı dışındadır: Gemi mürettebatı ve dalgıçlar, havayolu personeli ve uçak mürettebatı, yer altı veya yerüstü madenciliği, deniz, kara veya hava kuvvetleri, çatı işleri, cam silme işlemleri, her türlü inşaat işleri, her çeşit sürat yarışlarına katılanlar, profesyonel sporcular, zehirli madde ve atık işleri, güvenlik görevlileri ve emniyet ve ordu mensupları.

Hukuksal Koruma

Poliçeye Hukuksal Koruma Sigortası, ekli genel şartlar ve poliçede belirtilen özel şartlarlarla teminata dahil edilmiştir. Motorlu araca bağlı hukuksal koruma ve sürücü hukuksal koruma; sigorta ettirenin sadece aleyhine açılan dava ve takipleri için aşağıda belirtilen teminat türleri ve yazılı limitler dahilinde teminata dahildir. Yıllık azami ödenecek tazminat tutarı yukarıda belirtilen Hukuksal Koruma Sigorta Bedeli ile sınırlıdır.

Teminat Türleri ve Limitler (Hukuksal Koruma Sigorta Bedeli Üzerinden): Vekalet ücreti %20, Dava Masrafları %20, Danışmanlık %4, Hakem Ücreti %4, Teminat Mektubu %8, İcra Masrafı %18, Temyiz %4, Karar Düzeltme %2, Sadece İhtarname Ücreti %9, Sadece Tespit Masrafları %2, Sadece Dilekçe Yazımı ve Cevapları ve İhtarname Çekimi %4, İlk Dava Masrafları Avansı % 5..

Yukarıdaki teminat türleri için ödenecek tutarlar masrafın yapıldığı tarihte geçerli olan ve Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan resmi ücret ve masraf tarifeleri ile sınırlıdır. Sigortanın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle sigortalının iradesi dışında meydana gelebilecek bir olay sonucu hukuki danışmanlığa ihtiyaç duyması veya davalı duruma düşmesi sonucu meydana gelen harcamalar teminata dahildir. Bu kapsamın dışında kalan olaylarla ilgili harcamalar teminat haricidir. Şirketler adına akdedilecek poliçelerde sürücü hukuki koruma sigortası teminatı, sürücünün şirketteki görevi ile ilgili faaliyetleri ile sınırlıdır.

Sıkça Sorulan Sorular için tıklayınız