• En Yakın Acente

  Yakınımdaki Acenteler

  YAKINDAKİ SERVİSLERİ ARAYIN
 • Online İşlemler

  Kullanıcı İşlemleri

  Poliçe Sorgulama

  Hasar Hizmet Merkezi

  0850 222 555 7
 • Birleşme İşlemi
  Duyurusu 
  Ticaret Unvanı :
  Liberty Sigorta Anonim Şirketi (“Şirket”)
  Ticari Adresi :
  Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No: 13/3, Ümraniye, İstanbul


  Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunca birleşme işlemine ilişkin alınan 06/06/2018 tarihli ve 969/12 numaralı kararı doğrultusunda hazırlanan birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporlarının ve ara bilançonun Genel Kurulun onayına sunulmasından önce otuz gün süresince 23/07/2018 tarihinden itibaren Şirket merkezimizde ve Şirketin internet sitesinde ilgililerin incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 149 uncu maddesi gereğince ilan olunur.

  Yüklenme Tarihi :17.07.2018

HASAR İŞLEMLERİ

Liberty Sigorta'nın yenilikçi ürünleri ile
siz ve sevdikleriniz güvence altında!

Liberty Yardım Hizmetleri

Liberty Yardım Hizmetleri

Bu ürünümüzde bulunan teminatlar:

KONUT YARDIM HİZMETLERİ
Dahili Su Tesisat İşleri

Müşteriye ait konut içindeki sıhhi tesisat direkt konuta ait su vanasından başlayıp musluklara (musluk, pisuvar muslukları, her türlü armatür vb .tesisat kapsamı dışındadır) kadar ki kısmı kapsar.

Konutun sıhhi tesisat, sabit su tesisatı, lavabo altındaki atık su borusu, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve pis su tesisatında tıkanma, sızıntı veya kırılma olması durumunda Şirket, bu tür tesisatın şartlarının böyle bir tamiratı mümkün kıldığı zaman daha ileri zarara karşı konutu korumak için gerekli acil tamiri yerine getirecek bir tesisatçıyı gönderecektir.

Şirket, hizmet vadesince azami iki olay olmak kaydıyla herbir olay için 150 TL sınırına kadar malzeme, işçilik ve ulaşım masraflarını karşılayacaktır.

İstisnalar

Aşağıda belirtilen durumlar hizmet kapsamı dışındadır.

 • Konut içinde sıhhi tesisat, sabit su tesisatı, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve pis su tesisatı dışında her türlü parçanın tamiri.
 • Konutun içerisinde her türlü kaçak, sızıntı ve ıslanmadan dolayı meydana gelen hasarın tamiri, tesisat (tesisat veya diğer donanımların hasarı veya kırılmasından kaynaklanmış olsa bile).
 • Su borularına bağlı her türlü eletrikli eşya, klima, ısıtıcılar, su ısıtıcıları, sıhhi malzemenin değişimi veya tamiri.
 • Sigortalının veya üçüncü şahısların tarafların mülkiyetlerinde hasara neden olan,konuta ait sabit tesisat / donanımdaki hasar. Binaya veya üçüncü taraflara ait tesisat sigortalının bölgesinde olsa bile konuta ait olarak kabul edilmeyecektir.
 • Her türlü su tesisat iyileştirme ve yenileştirme çalışmaları.
 • Kırım sonrası kapama (seramik, sıva vb) işlemleri.
Elektrik Tesisat İşleri

Müşteriye ait konut içindeki elektrik tesisat, direkt konuta ait elektrik sigortasından başlayıp elektrik anahtarına kadar ki kısmı kapsar. Konutta meydana gelen kısa devre konutun dışındaki, konuta ait sayaç veya kofra sigorta ve tesisatını etkilemesi durumunda teminat altına alınır.

Müşteriye ait konutun içerisinde, konutunun içinden kaynaklanan elektrik tesisatının bozulması veya hasar görüp çalışamaz duruma gelmesi halinde, firmamız tesisatı çalışır hale getirmek için gerekli acil tamir önlemini yapacak elektrikçiyi gönderecektir.

Şirket hizmet vadesince azami iki olay olmak kaydıyla herbir olay için 150 TL sınırına kadar malzeme, işçilik ve ulaşım masraflarını karşılayacaktır.

İstisnalar

Aşağıda belirtilen durumlar hizmet kapsamı dışındadır:

 • Elektrik anahtarı, lamba, ampul, floresan, duy ve priz gibi elektrik tesisatından bağımsız tesisatlar.
 • Elektrikle çalışan ısıtıcı, elektrikli eşyaları veya her türlü cihazdaki hasarın tamiri.
 • Konutta veya binada topraklamanın olmamasından veya yetersiz olmasından kaynaklanan arıza ve hasarın tamiri.
 • Her türlü elektrik tesisat iyileştirme ve yenileştirme çalışmaları,
 • Ana elektrik tesisatına sonradan yapılan ek tesisat arızaları.
Çilingir İşleri

Herhangi kazai bir sebep veya anahtarların çalınması, kaybedilmesi, unutulması durumunda konuta girilebilmesi veya hırsızlık sonucu kilitlerin hasar görmesi (kepenk/parmaklık kilidi hasarları dahil) durumunda kilit değişimi için ya da herhangi bir nedenle kilitlerin arızalanması sonucu konuta hiçbir giriş yolunun bulunmaması ve tamiratın mümkün olduğu hallerde, konutu daha ileri hasar veya zarara karşı korumak maksadıyla Şirket gerekli acil tamir hizmetini sağlamak amacıyla anlaşmalı çilingirini gönderecektir.

Şirket hizmet vadesince azami iki olay olmak kaydıyla herbir olay için 150 TL sınırına kadar malzeme, işçilik ve ulaşım masraflarını karşılayacaktır.

İstisnalar

 • Aksesuar malzemeler asistans poliçe kapsamı dışında olup sigortalı tarafından karşılanır (güvenlik zinciri-süngüsü, kapı freni vb.).
 • Anahtarların kopya edilmesi,
 • İsteğe bağlı kilit veya barellerin değiştirilmesi,
 • İsteğe bağlı kapının açılması,
FERDİ YARDIM HİZMETLERİ
Tıbbi Nakil

Sigortalının ani hastalığı ya da yaralanması ve 24 saat içinde müdahale edilmezse hayatını tehlikeye sokacak durumlarda Şirket, ambulans ya da refakatçi doktor ve Şirket'in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze nakli için gerekli organizasyonu yapar ve tüm giderleri karşılamayı taahhüt eder.

Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir.

Tedavi Sonrası İkametgaha Dönüşün Sağlanması

Sigortalının bu poliçe kapsamındaki kaza sonucu yaralanma sonucu tıbbi bir merkezde yatarak operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması durumunda, seyahate devam edemeyeceğine ve Daimi İkametg¢h'a dönüş için Sigortalının asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma aracını kullanamayacağına Şirket doktoru ya da tedavi olunan hastane doktoru tarafından karar verilirse, Şirket, Sigortalıyı ambulans veya refakatçi doktor ve Şirket'in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla Daimi İkametg¢h'a nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır.

Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir.

Sözleşme sahibinin aile üyelerinden birinin seyahati ve konaklaması

Şirket, Sigortalı'nın 5 günden fazla hastanede kalması gerektiğinde, bir aile üyesi için aşağıdaki masrafları temin edecektir:

Hastanenin bulunduğu yere seyahat masrafları sınırsız ve en fazla 5 gece ile sınırlı olmak üzere, gecelik azami 100 TL limite kadar konaklama masrafları (Standart oda+kahvaltı).

Birinci derece aile mensubunun ölümü sonrası meydana gelen seyahat masrafları

Sigortalı, birinci dereceden bir aile mensubunun (eşi, çocukları, ebeveyni) Daimi İkametgahı'nda ölümü nedeniyle seyahatini yarıda kesmek zorunda kaldığında, Şirket, Siigortalı'nın Daimi İkametgahı'na dönüşünü organize edecektir.

Bu menfaat, sadece, Sigortalı'nın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür.

Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması

Sigortalı evindeki hırsızlık, su basması, yangın veya patlama nedeniyle oturulmaz hale gelmesi, ya da fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle, Sigortalı'nın evinde bulunması gerektiği durumlarda, Şirket, Daimi İkametgah'a dönüş masraflarını ödeyecektir.

Bu menfaat, sadece, Sigortalı'nın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür.

Vefat eden Sigortalı'nın ve eşlik eden birinci derece aile üyelerinin nakli

Sigortalı'nın vefatı halinde Şirket Cenazenin defnedilmesi için Daimi İkametgahı'na naklini organize edecektir. Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışındadır.

Eşlik eden birinci derece aile üyelerinin de defin yerine veya Daimi İkamet Yeri'ne dönüşü organize edilecektir. Bu menfaat sadece birinci derece aile üyeleri asıl seyahat için kullanılmış taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür.

Unutulmuş İlaçların Gönderilmesi Organizasyonu

Sigortalının seyahati esnasında gittiği lokasyonda kullanmasının zorunlu olduğu ancak başka bir lokasyonda unuttuğu ilaçları temin edememesi durumunda, aile fertlerinin bu ilaçları unutulan yerden temin ederek Şirkete ulaştırması şartı ile, nakliye ücreti Şirket tarafından karşılanarak ilaçların teslimi sağlanır. Şirket sadece hizmetin ulaştırılması organizasyonundan sorumludur.

Tıbbi Danışma

Sigortalı'nın karşılaştığı sağlık problemi konusunda Şirket Tıbbi Ekibi tarafından bilgi verilir. Doktor, uzman doktor, diş hekimi, hastane ve teşhis merkezleri adresleri ve telefon numaraları bildirilir. Karşılaşılan sağlık problemi konusunda alınması gereken önlemlerle ilgili tavsiyede bulunulur, ancak tanı konmaz, ilaç önerilmez. Bu teminatla ilgili tüm masraflar Sigortalı tarafından karşılanacaktır.

Acil mesajların iletilmesi

Sigortalı'nın talebi üzerine Şirket, yukarıda belirtilen maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır.

Kayıp Bagajın Bulunup Ulaştırılması

Şirket, kayıp raporunun hazırlanmasında sigortalıya yardım edecek ve tarifeli uçuşlarda kaybolan bagajların bulunması için gereken görüşmelerde ona tavsiyelerde bulunacak veya yardımcı olacaktır.

Bagajın bulunması halinde ise, Şirket söz konusu bagajın Sigortalının Daimi İkametgahına veya seyahat için tasarlanan varış noktasına gönderecektir.

İndirimli Check-Up Organizasyonu

Check-up hizmeti aşağıda detayları verilen paketi kapsamaktadır. Check-up hizmetleri ile ilgili tüm randevu organizasyonları Şirket tarafından yapılacak olup, Sigortalı'ya indirimli Check-up hizmeti sağlanacaktır. Check-Up maliyetleri Sigortalı tarafından karşılanacaktır.

 • Doktor Muayene
 • Akciğer Grafisi (Tek Yönlü) â€" Akciğer Hastalıklarının tespiti için
 • EKG Kalp Elektrosu, Kalp Hastalıkları
 • Tam Kan Sayımı (13 parametre)
 • Tam İdrar Tahlili
 • Sedimantasyon (Kandaki alyuvarların ölçümü)
 • Kan Şekeri (Şeker Hastalıklarının Erken Teşhisi)
 • Kolesterol (Total)
BİLGİ VE ORGANİZASYON SERVİSİ
Organizasyon Hizmetleri

Bilgi ve organizasyon servislerinde bağlantı Şirket tarafından sağlanacak, alınacak hizmetlerle ilgili masraflar Sigortalı tarafından ödenecektir. Tavsiye edilen servis biriminden hizmet alıp almamak Sigortalı'nın isteğine bağlıdır. Alınan hizmetlerle ilgili doğabilecek sorunlardan hizmeti doğrudan sağlayan servis birimi sorumlu olacaktır.

 • Özel günlerde özel organizasyonlar (çiçek, şampanya, hediye, müzik v.s.), şöförlü alım organizasyonları,
 • Bilet (Otobüs, uçak vb) organizasyonları,
 • Adrese 7 gün 24 saat kurye ile özel hizmet imkanları,
 • Çiçek siparişleri, kuru temizleme organizasyonu,
 • Şöförlü transfer hizmeti,
 • İndirimli araç kiralama organizasyonu
Bilgilendirme Hizmetleri
 • Nöbetçi eczaneler,
 • Döviz kurları,
 • Borsa bilgileri,
 • Yol durumu,
 • Hava durumu,
 • İndirimli servis bilgileri
Hukuksal Danışmanlık

Sigortalı; Türkiye'nin her yerinde herhangi bir hukuki problemle karşılaştığında 7 gün 24 saat branş gözetmeksizin hukuki danışmanlık ve iş hukuku danışmanlığı hizmeti alabilecektir. Kişiler aradıklarında hukuk danışmanıyla görüştürülecektir.

Böylece Hizmet Lehdarları, içinde bulundukları durumda hukuken hangi aşamalarda ne yapmaları gerektiği bilgisine süratle ulaşabileceklerdir.

Sosyal ve kültürel danışmanlık
 • Nereye gidilir, ne yenir, ne kadara yenir bilgileri ve önerileri,
 • Restaurant önerileri ve rezervasyon hizmetleri,
 • Özel gün organizasyonları,
 • Sosyal ve kültürel aktivite önerileri ve rezervasyonları,
 • Sinema, tiyatro ve konser önerileri ve rezervasyonları,
Seyahat Danışmanlığı
 • Her türlü tatil organizasyonu,
 • Yurt içi ve yurt dışı uçak, otobüs, otel rezervasyonları,
 • Şarap turları, gastronomik turlar için öneri ve organizasyonlar,
 • Festival organizasyonları,
 • Kayak ve golf turları için öneri ve organizasyonlar,
 • Avrupa'da ekolojik, tarihi ve sanatsal tur öneri/organizasyonları,
 • Politik turlar ve yardım gezileri organizasyonu,

Sıkça Sorulan Sorular için tıklayınız

Dosyalar