• En Yakın Acente

  Yakınımdaki Acenteler

  YAKINDAKİ SERVİSLERİ ARAYIN
 • Online İşlemler

  Kullanıcı İşlemleri

  Poliçe Sorgulama

  Hasar Hizmet Merkezi

  0850 222 555 7
 • Birleşme İşlemi
  Duyurusu 
  Ticaret Unvanı :
  Liberty Sigorta Anonim Şirketi (“Şirket”)
  Ticari Adresi :
  Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No: 13/3, Ümraniye, İstanbul


  Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunca birleşme işlemine ilişkin alınan 06/06/2018 tarihli ve 969/12 numaralı kararı doğrultusunda hazırlanan birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporlarının ve ara bilançonun Genel Kurulun onayına sunulmasından önce otuz gün süresince 23/07/2018 tarihinden itibaren Şirket merkezimizde ve Şirketin internet sitesinde ilgililerin incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 149 uncu maddesi gereğince ilan olunur.

  Yüklenme Tarihi :17.07.2018

HASAR İŞLEMLERİ

Liberty Sigorta'nın yenilikçi ürünleri ile
siz ve sevdikleriniz güvence altında!

Canım Ailem Sigorta Paketi

Canım Ailem Sigorta Paketi

Gözünüzden sakındığınız aile fertlerinizin başına gelebilecek riskleri Canım Ailem Sigorta Paketi ile alın!

"Liberty Sigorta Canım Ailem Sigorta Paketi" ile aşağıda yazılı riskler ile ilgili teminat hizmetlerine tek bir sigorta paketinde sahip olabilir, sigorta kapsamına alınan aile üyelerinizi ve kendinizi koruma altına alabilirsiniz.

Bu ürünümüzde bulunan teminatlar:

Ferdi Kaza Sigortası

Canım Ailem Sigorta Paketi ile sizin ve sigorta kapsamına alınan aile üyelerinizin başına gelebilecek ani ve harici bir olayın etkisi ile yaşamını yitirmesi, sakatlanması risklerine karşı tüm dünyada geçerli teminat sağlanmaktadır. Ayrıca teminat kapsamına kaza sonucu oluşacak tedavi masrafları limitli olarak dahil edilmiştir.

Aşağıdaki haller de kaza sayılır:

 • Birdenbire ve beklenilmeyen bir şekilde intişar eden gazların teneffüsünden,
 • Yanıklardan ve ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopmasından,
 • Yılan veya haşerat sokması neticesinde husule gelen zehirlenmelerden,
 • Isırılma neticesinde meydana gelen kuduzdan,

kaynaklanan vefat veya bedeni zararlar.

Aile Sorumluluk Sigortası

Sizin ve ad/soyadı poliçe üzerinde yazılı aile bireylerinin ve ilave olarak düzenli tıbbi bakımları yapılmış evcil hayvanlarınızın ilgili genel şartlar kapsamında üçüncü şahıslara verecekleri zararlara karşı koruma sağlar.

Kapkaç/Gasp

Sizin ve ad/soyadı poliçe üzerinde yazılı bireylerin kap-kaç veya gasp neticesinde kişisel eşyalarının çalınması durumunda uğradığı zararlar, ilgili genel şartlar ve aşağıda yazılı özel şartlar çerçevesinde temin edilmektedir.

 • Ruhsatlı Silahlar, Lap-top, Fotoğraf Makinesi, Cep Telefonu, Kamera, Optik Ürünler, vb. elektronik cihazlar teminat kapsamı dışındadır,
 • Çek, senet, kıymetli evrak, pasaport, ehliyet ve kimliğin göreceği zararlar, söz konusu kıymetler için sigortacının sorumluluğu yeniden basım ya da yeniden düzenleme masrafları ile sınırlıdır.
Hukuksal Koruma

Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları A.2-Sigorta Kapsamı başlıklı maddesinin 2.4 Kişi-Aile Hukuksal Koruması maddesi çerçevesinde sigortalının ve poliçede açıkça belirtilmiş olan diğer aile fertlerinin aleyhine açılan dava neticesinde meydana gelecek hukuksal sorunların halledilmesine yönelik harcamaları temin etmektedir. Vekalet ücreti, dava masrafları, danışmanlık ücreti, hakem ücreti, teminat akçesi, icra masrafı, temyiz, karar, düzeltme, ihtarname ücretleri, tespit masrafları ve dilekçe yazımından oluşan harcamalar, işbu teklifte/poliçede yazılı limitler dahilinde teminat kapsamına dahil edilmiştir.

Sıkça Sorulan Sorular için tıklayınız