• En Yakın Acente

  Yakınımdaki Acenteler

  YAKINDAKİ SERVİSLERİ ARAYIN
 • Online İşlemler

  Kullanıcı İşlemleri

  Poliçe Sorgulama

  Hasar Hizmet Merkezi

  0850 222 555 7
 • Birleşme İşlemi
  Duyurusu 
  Ticaret Unvanı :
  Liberty Sigorta Anonim Şirketi (“Şirket”)
  Ticari Adresi :
  Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No: 13/3, Ümraniye, İstanbul


  Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunca birleşme işlemine ilişkin alınan 06/06/2018 tarihli ve 969/12 numaralı kararı doğrultusunda hazırlanan birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporlarının ve ara bilançonun Genel Kurulun onayına sunulmasından önce otuz gün süresince 23/07/2018 tarihinden itibaren Şirket merkezimizde ve Şirketin internet sitesinde ilgililerin incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 149 uncu maddesi gereğince ilan olunur.

  Yüklenme Tarihi :17.07.2018

HASAR İŞLEMLERİ

Hasar anında yüksek hizmet kalitesi ile hayatı kesintisiz yaşayın...

Hasar Dosyasının Sonuçlanması İçin Gerekli Evraklar

Hasar Dosyasının Sonuçlanması İçin Gerekli Evraklar

Hasar Dosyasının Sonuçlanması İçin Gerekli Evraklar

Kasko Hasarlarında 
 • Ruhsat fotokopisi
 • Ehliyet fotokopisi (park halinde gerçekleşen hasarlar hariç)
 • Resmi Tutanak ve Alkol Raporu Aslı veya Anlaşmalı Tutanak (Resmi tutanak düzenlenmemiş ise hasarın tarihi, yeri ve oluş şeklini anlatır detaylı beyan)
 • Araç üzerinde rehin ve/veya haciz kaydı mevcut ise bu kaydı koyduran kişi veya kuruluşun muvaffakatı veya aracın onarımını gösterir parça ve işçilik faturaları (Ruhsat sahibi vergi mükellefi değil ise faturanın asılları, vergi mükellefi ise fotokopisi)
 • Yük taşımacılığı yapan araçlarda; araç yüklüyken kaza yaptı ise sevk irsaliyesi-kantar fişi, boş olarak kaza yaptı ise hasar anında aracın boş olduğunu belirtir detaylı beyan
 • Prim tahsilat makbuzu
 • Şahitlerin ifade tutanağı aslı
 • Kusur durumuna ilişkin mahkeme kararı
 • Hasar Fotoğrafı
 • Kaza sonrası olay yeri fotoğrafları ve kazaya karışan diğer araçların fotoğrafları
 • Yansıtma Fatura
 • Çalınan eşyaya ilişkin fatura
 • Operatör belgesi
 • İtfaiye Raporu
 • İddianame
 • Vergi Levhası
 • Nüfus Cüzdanı
 • İmza Sirküsü
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Faaliyet belgesi
 • Pasaport Fotokopisi
 • Banka hesap bilgisi
 • İbraname

Yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak

Pert-Total işlemine tabi tutulan Ağır Hasarlı Araç hasar dosyalarında;

 • Pert ve rayiç bedel mutabakatı (Şirket tarafından gönderilecek)
 • Ruhsat aslı
 • Kontak anahtarı ve yedek anahtar
 • Aracın dosyası (fatura, teknik belge, vs.)
 • Maliyeden alınacak temiz yazısı (ilişik kesme belgesi)
 • Trafik temiz yazısı (Noter satışı yapılabilir yazısı)
 • Aracın 3.şahsa satışına ilişkin satış vekaleti
 • Rehin Kaldırma Yazısı
 • Hurda Belgesi veya Çekme Belgesi

Çalıntı araç hasar dosyalarında

 • Hasar ihbarını takiben
  • Ruhsat Fotokopisi,
  • Kontak anahtarı ve yedek anahtarlar,
  • Aracın dosyası ( fatura, teknik belge, vs.)
  • Tasdikli İfade tutanağı,
  • Tasdikli Müracaat tutanağı.
 • Çalınma tarihinden 1 ay sonra
  • Mahalli Karakol bulunamadı yazısı
  • Hırsızlık masası bulunamadı yazısı
  • Rayiç bedel mutabakatı (Şirket tarafından gönderilecek)
  • Maliyeden alınacak temiz yazısı ( ilişik kesme belgesi)
  • Çalıntı ruhsatı
  • Araç Kaydının dondurulduğuna dair Maliyeden yazı
  • Noter tasdikli kimlik fotokopisi
 • Tazminat Ödemesi Aşamasında
  • Noter tasdikli vekaletname (Aracın bulunma ihtimaline karşı)
  • Feragatname

* Hasarın özelliğine göre ek bilgi ve belgeler talep edilebilir.

Trafik Hasarlarında 

Maddi Hasarlarda

 • Kusur durumunu belirten trafik kaza tespit tutanağı ve alkol raporu aslı veya Anlaşmalı Tutanak
 • Mağdura ait ruhsat fotokopisi
 • Mağdura ait ehliyet fotokopisi
 • Araç üzerinde rehin ve/veya haciz kaydı mevcut ise bu kaydı koyduran kişi veya kuruluşun muvaffakatı veya aracın onarımını gösterir parça ve işçilik faturaları (Ruhsat sahibi vergi mükellefi değil ise faturanın asılları, vergi mükellefi ise fotokopisi)
 • Sigortalı araç sürücüsüne ait T.C. kimlik numarası ve ehliyet numarası

Bedeni Tazminat Taleplerinde

 • Vefat- Ölüm
  • Sigorta poliçesi
  • Trafik Kazası Tespit Tutanağı
  • Adli muayene raporu
  • Veraset ilamı
  • Adli tıptan ölüm raporu/Mernis ölüm tutanağı
  • Defin ruhsatı
  • Müteveffanın gelirini gösterir belge, maaş bordrosu (varsa vergi levhası)v.b
  • SGK'dan varislere maaş bağlanıp bağlanmadığına dair kurumdan yazı
  • Müteveffanın vergi kimlik numarası ve/veya kimlik fotokopisi
  • Veraset vergisi ile ilişiğinin olmadığına dair vergi dairesinden alınacak belge
  • Sigortalı araç sürücüsüne ait T.C. kimlik numarası ve ehliyet numarası

  Not: Tüm belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından "aslı gibidir" onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.
  Yukarıdaki evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilir.

 • Sürekli Sakatlık/Kalıcı Sakatlık/Maluliyet
  • Sigorta poliçesi
  • Trafik Kazası Tespit Tutanağı
  • Adli muayene raporu
  • Kazadan itibaren tüm tedavi evrakları
  • Daha önce geçirilmiş ameliyat /düzenli tedavi var ise ilgili doktor raporları
  • Tam teşekküllü bir hastaneden alınmış"maluliyet durumunu gösterir kat'i heyet raporu"/Yüzdesel Sürekli Sakatlık Özürlü Heyet Raporu (maluliyet oranını gösterir)
  • Kaza öncesi ve sonrası gelirini gösterir belge, maaş bordrosu (varsa vergi levhası) v.b
  • SGK'dan herhangi bir talepte bulunulup bulunulmadığına dair kurumdan yazı
  • Mağdurun vergi kimlik numarası ve/veya kimlik fotokopisi
  • Sigortalı araç sürücüsüne ait T.C. kimlik numarası ve ehliyet numarası

  Not: Tüm belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından "aslı gibidir" onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.
  Yukarıdaki evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilir.

 • Tedavi / Yaralanma
  • Sigorta poliçesi
  • Trafik Kazası Tespit Tutanağı
  • Adli muayene raporu
  • Tedavinin detayını anlatan doktor raporu/epikriz
  • Kaza öncesi geçirilmiş ameliyat/düzenli tedavi var ise ilgili doktor raporları
  • Kazadan itibaren tedavi masraflarını belgeleyen faturalar, makbuzlar, ilaç küpürleri ve reçete asılları
  • SGK'dan herhangi bir talepte bulunulup bulunulmadığına dair kurumdan yazı
  • Mağdurun vergi kimlik numarası ve/veya kimlik fotokopisi
  • Sigortalı araç sürücüsüne ait T.C. kimlik numarası ve ehliyet numarası

  Not: Tüm belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından "aslı gibidir" onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.
  Yukarıdaki evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilir.

Yangın Hasarlarında 

Yangın

 • Mahalli karakol tarafından düzenlenen ifade tutanakları ve görgü tespit tutanağı asılları (resmi tutanak düzenlenmemiş ise hasarın tarihi ve oluş şeklini anlatır detaylı beyan)
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı
 • Vergi Levhası (işyeri hasarları için)
 • İşyeri ise muhasebe kayıtları (faturalar, demirbaş kayıtları, mizan, envanter kaydı)
 • Zararı gösteren beyan, talepname
 • İtfaiye raporu aslı

Hırsızlık

 • Mahalli karakol tarafından düzenlenen ifade tutanakları ve görgü tespit tutanağı asılları
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı
 • Vergi Levhası (işyeri hasarları için)
 • İşyeri ise muhasebe kayıtları (faturalar, demirbaş kayıtları, mizan, envanter kaydı)
 • Zararı gösteren beyan, talepname

* Hasarın özelliğine göre ek bilgi ve belgeler talep edilebilir.

Dahili Su ve Seylap

 • Hasarın tarihi ve oluş şeklini anlatır detaylı beyan ve talepname
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı
 • Vergi levhası (işyeri hasarları için)
 • İşyeri ise muhasebe kayıtları (faturalar, demirbaş kayıtları, mizan, envanter kaydı)

Fırtına

 • Hasarın tarihi ve oluş şeklini anlatır detaylı beyan ve talepname
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı
 • Vergi levhası (İşyeri hasarları için)
Mühendislik Hasarlarında 

Elektronik Cihaz & Makine Kırılması

 • Hasarın tarihi ve oluş şeklini anlatır detaylı beyan
 • Teknik servis raporu
 • Hasarlı cihazın faturası
 • İş makinesi hasarlarında operatörlük belgesi
 • İş makinesinin tescil belgesi

*Hasarın özelliğine göre ek bilgi ve belgeler talep edilebilir.

İnşaat "All Risk" & Montaj "All Risk"

 • İlgili branşlara ilişkin hasar gerçekleştiğinde derhal Şirketimize bilgi verilmesi üzerine, hasarın şekline göre yapılması gereken işlem ile temin edilecek belgeler bildirilir.
Nakliyat Hasarlarında 

İlgili branşa ilişkin hasar gerçekleştiğinde derhal Şirketimize bilgi verilmesi üzerine, hasarın şekline göre yapılması gereken işlem ile temin edilecek belgeler bildirilir